Rektor ved Melbu skole har fokus på tidstyvene i undervisningen og har en plan for å ta igjen den undervisningen som eventuelt går tapt.

Det var i går at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) gikk ut i Verdens Gang og proklamerte at det er uakseptabelt hvis store deler av den lovpålagte undervisningen i matte og norsk i skolen går tapt. Det er blant annet konserter, idrettsdager og kirkebesøk som for noen skoler tar overhånd. Elevene får dermed ikke den undervisningen de har krav på. Eksempler viser at skoleklasser i andre deler av landet har brukt opp mot 25 prosent av naturfag- og mattematikktimene til andre aktiviteter.

– Hvis det er slik at 24 prosent av undervisningstiden i kjernefagene forsvinner til ikke-faglige aktiviteter, er det ikke slik det skal være. Elever skal ha undervisningen de har krav på. Man kan ikke lokalt skalte og valte med undervisningen som man vil, sa skolestatsråden til VG onsdag.

Rektor Arnvid Johansen ved Melbu skole har imidlertid fokus på tidstyvene i skolen.

– Jeg som rektor forsøker å følge opp de enkelte klassene slik at de får det som de etter loven har krav på av undervisning. I noen tilfeller må man gjøre om på uke- og timeplaner slik at man får tatt igjen hvis det er ting som «tar» av fag i noen tilfeller blir tilgodesett i andre tilfeller. Min største og viktigste oppgave i så tilfelle er å forsøke å følge opp at det som eventuelt går tapt i en periode blir tatt inn i en annen periode, sier rektor Arnvid Johansen til 8445melbu.no.

Forrige artikkelFilmskaper skal inspirere Akademiets tenketank
Neste artikkelSlik blir hoppensprett inne og ute på Melbu