Sortland kommune sender et krav om erstatning etter skadeverk for 22.367 kroner til politiet.

Nordland politidistrikt har mottatt et krav om erstatning etter skadeverk på flere offentlige bygninger i Sortland. Skadeverket inkluderer knuste vinduer på Sortland barneskole, Sortlandshallen og Lamarka skole. Erstatningskravet, som ble oversendt politidistriktet, har et totalbeløp på 22.367,37 kroner inkludert merverdiavgift. Dokumentasjonen fra Sortland kommuen er en del av arbeidet politiet gjør i forbindelse med skadeverket.

Erstatningskravet er basert på fakturerte kostnader for reparasjon og sikring av bygningene som følge av skadeverket. Dette inkluderer følgende kostnader:

  • Vinduer til Sortland barneskole og Sortlandshallen: 7 494 kroner eksklusive mva.
  • Vinduer til Lamarka barneskole: 8 926 kroner eksklusive mva.
  • Levering av knust glass til Reno-vest: 294,12 kroner eksklusive mva.
  • Plater til sikring av knuste glass: 1 179,79 kroner eksklusive mva.
  • Merverdiavgift: 4 473,47 kroner.

Sortland kommune opplyser til politidistriktet at dette er de fakturerte kostnadene som er påløpt til nå, og det kan være ytterligere kostnader for opprydding og montering av glass som ennå ikke er fullført.

Forrige artikkelSøker om permanent tillatelse på Holand
Neste artikkelVarsler grunneier om pålegg etter forurensning