Sortland kommune har sendt ut et varsel til en grunneier knyttet til mistanke om forurensning.

Sortland kommune står overfor en forsøplingssak når ulovlig avfall har funnet veien til en eiendom i kommunen. Det er Nordland fylkeskommune som rapporterte om avfallet den 24. november 2022.

Etter at Sortland kommune tok affære og gjennomførte en inspeksjon. På eiendommen ble det funnet betydelige mengder husholdningsavfall, som nå har blitt spredt av vær og vind etter at avfallsposene ble ødelagt. Situasjonen utgjør ikke bare en trussel mot miljøet, men også en potensiell risiko for dyrelivet og en estetisk skjemmende faktor for nærområdet, opplyser kommunen til grunneieren.

Sortland kommune har satt en opprydningsfrist på seks uker, og dersom fristen ikke overholdes, vil myndighetene muligens gripe inn med et pålegg etter forurensningslovens bestemmelser.

I varselet går kommunen oppmerksom på at manglende etterlevelse av fristen kan få konsekvenser. Derfor oppfordres eiendomsinnehaveren til å sende inn en skriftlig bekreftelse innen fristen som viser at opprydningen er gjennomført. Det skal ha gått hull på poser slik at avfallet har blitt spredt med vær og vind.

Forrige artikkelSender regning for hærverk til politiet
Neste artikkelKan bety overraskende muligheter for lokal ungdom