Eidsfjord Sjøfarm AS søker Sortland kommune om permanent utslippstillatelse på akvakulturlokalitet 45010 Holand i Sortland kommune.

Søknaden gjelder for en maksmengde på 3120 tonn maksimalt tillat biomasse (MTB) på lokaliteten, som ligger i produksjonsområde 9 (PO9). Det er verdt å merke seg at lokaliteten for øyeblikket har en midlertidig tillatelse for 3120 tonn MTB frem til 31.08.2025.

Etter denne datoen vil MTB bli nedjustert til 2340 tonn. Det søkes ingen endringer i anleggsinstallasjonen eller arealbeslaget på lokaliteten, som inkluderer en ramme med 2×6 bur à 100×100 meter, en ramme som totalt måler 200×600 meter, i tillegg til fôrflåte og fortøyninger.

Saksbehandler Ingvild Kamilla Hemmingsen ved Troms og Finnmark fylkeskommune påpeker at Sortland kommune, i samarbeid med søker, må sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn i fire uker.

Kommunens uttalelse skal inkludere vurderinger av søknaden, inkludert om tiltaket er i tråd med kommunens arealplan. Det skal også opplyses om tidsperioden for offentlig ettersyn, og kopier av innkomne merknader skal inkluderes.

I tillegg påpekes det at dersom Sortland kommune vurderer å nedlegge midlertidig forbud i samsvar med plan- og bygningsloven § 13-1, må dette vurderes og avgjøres så snart som mulig og innen fristen for uttalelse.

Du kan lese alle dokumenter knyttet til søknaden på hjemmesidene til Sortland kommune.

Forrige artikkelValget i Nordland er godkjent
Neste artikkelSender regning for hærverk til politiet