Fylkesvalgstyret har godkjent resultatene fra kommunestyre- og fylkestingsvalget i Nordland.

Valget ble avholdt 10. og 11. september, og det ble registrert 102 156 godkjente stemmesedler, med en valgdeltakelse på 53,2%.

Fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen bemerket at valgdeltakelsen var omtrent på samme nivå som i 2019, men ca. åtte prosentpoeng lavere enn ved kommunevalget. Hun påpekte at denne lavere deltakelsen ved fylkestingsvalget var en gjennomgående trend i alle valgene.

Totalt hadde 118 235 personer stemt i Nordland, men det ble registrert 121 forkastede stemmegivninger, hovedsakelig på grunn av manglende godkjent stempel på stemmesedlene. Fylkesordfører Andreassen oppfordret Valgdirektoratet til å se på måter å redusere antall stemmesedler uten stempel på, da dette kunne ha konsekvenser for personstemmer.

Selv om det ble funnet mindre feil i opptellingen av stemmesedler i 20 kommuner, ble alle feil rettet gjennom kontrolltellingene utført av fylkesvalgstyret. Fylkesordfører Andreassen uttrykte tilfredshet med gjennomføringen av valget i Nordland.

Det ble også merket at det kunne være behov for økt oppmerksomhet omkring bruk av stemmesedler som omslag og potensielle problemer med nasjonale stemmesedler som kan hekte seg sammen på grunn av punktskrift, melder fylkeskommunen i en pressemelding.

Fylkesordfører Andreassen konstaterte at det var en tendens mot et skifte av fylkesregjeringen i Nordland, med et flertall i fylkestinget som mest sannsynlig ville stemme for et nytt fylkesråd bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre.

Forrige artikkelTiltalt for vold i taxikø
Neste artikkelSøker om permanent tillatelse på Holand