Miljødirektoratets egen oversikt viser at Raftsundet og Trollfjorden er forbudssone for vannscooter.

Forbudet er ikke absolutt, men fordrer at man kjører i makimalt fem knop i disse sonene. Den nordre delen av Raftsundet og Trollfjorden ligger innenfor den 400-metersonen fra land som det ikke er tillatt med hastigheter over fem knop.

Fra utløpet av Raftsundet i nord til innerst i Trollfjorden er det 10 nautiske mil til Trollfjorden. Med kjøring i fem knops fart betyr det at man må bruke to timer med vannscooter når man kjører i maksfarten på fem knop.

Et selskap på Stokmarknes arbeider for å starte turistrafikk med vannscooter gjennom Raftsundet til Trollfjorden.

Trenger ingen tillatelser
– Jeg har vært i dialog med selskapet per telefon og informerte dem om at de ikke trengte tillatelse til å bruke Trollfjorden, og at det er forskriften de må forholde seg til. Han nevnte spesielt det med 5 knop og nærhet til land, og jeg sa til personen at det å vise aktsomhet og holde lav fart er viktig, sier rådgiver Lise Maria Strömqvist i Kystverket Nordland.

Nye regler neste år?
Dersom myndighetene bestemmer seg for å oppheve forskriften, slik det har vært antydet fra ulikt hold, vil det fra neste år kunne bli helt fritt fram for høyhastighets kjøring med vannscooter også i Raftsundet og Trolljorden. Da vil i så fall vannscootere kunne kjøre i Raftsundet og Trollfjorden på lik linje med andre båter, også når det gjelder hastighet.

Forrige artikkelHoldt hemmelige styremøter i Hurtigrutens Hus
Neste artikkelSå mye må du betale for høy fart