Planer om flerbrukshall tar form på Stokmarknes

Hadsel kommune går fremover med planer om å bygge en flerbrukshall på Stokmarknes, som vil betjene behovene for både grunnskole- og videregående skoleelever.

Denne ambisiøse planen har til hensikt å samlokalisere skole- og gymnastikkfasiliteter for å effektivisere ressursbruk og skape et allsidig læringsmiljø.

Hadsel kommune har bestemt seg for å gå videre med konseptet om å etablere en flerbrukshall på Stokmarknes. Hovedmålet med hallen er å dekke behovet for gymsalfasiliteter for både grunnskole- og videregående skoleelever. Den strategiske plasseringen mellom den eksisterende 1-10 skolen og det videregående studiestedet på Stokmarknes er ment å optimalisere bruk av felles fasiliteter.

I oppstartsvedtaket fra kommunestyret i Hadsel kommune ble det lagt frem en spesifikk formulering som sikrer Nordland fylkeskommune muligheten til å realisere egne fasiliteter i tilknytning til prosjektet. Dette inkluderer en opsjon i anbudsprosessen, samt dedikerte områder som kan tjene som utendørsarealer for skolen inntil en eventuell utvidelse blir realisert. Dette viser en helhetlig tilnærming som legger til rette for potensiell fremtidig utvidelse av prosjektet.

Gjennom en vedtatt fremdriftsplan tar Hadsel kommune sikte på å utlyse anbud og kontrahere en leverandør innen utgangen av året. Dette setter scenen for byggestart tidlig på nyåret. Imidlertid er kommunen opptatt av å inkludere Nordland fylkeskommune i prosessen og ønsker en endelig avklaring på deres deltakelse.

For å adressere spørsmål rundt arealbehov, brukstid, eierskapsmodell, driftsansvar og kostnadsfordeling, inviterer Hadsel kommune Nordland fylkeskommune til et møte. Dette møtet vil ikke bare tjene som en mulighet til å forfriske tidligere diskusjoner, men også som et forum for å utarbeide en klar vei fremover for prosjektet.

Samlokaliseringen av skole- og gymnastikkfasiliteter i form av den kommende flerbrukshallen på Stokmarknes representerer et innovativt steg mot å optimalisere ressursbruk og skape et inspirerende læringsmiljø for fremtidige generasjoner av elever.

Forrige artikkelBer staten få The Whale i havn
Neste artikkelKan bli mer skjenking om bord