I en tid med utfordringer og bygging av ny skole på Melbu, må skolen søke etter ny rektor til høsten.

Dagens rektor ved Melbu skole, Arnvid Johansen, bekrefter overfor 8445melbu.no at han slutter som rektor til høsten. Han går videre til en ny stilling ved Hadsel videregående skole, studiested Melbu.

Arnvid Johansen slutter som rektor ved Melbu skole samtidig som den nye skolen på Melbu er halvveis mot ferdigstillelse neste sommer. Hans fratreden får imidlertid ingen konsekvenser for byggeprosjektet.

Hadsel kommune får en krevende jobb med å finne ny rektor til Melbu skole. Det er kjent at skolen har et godt arbeidsmiljø, men at man har noe å gå på når det gjelder testresultatene blant elevene. Det er forventet at det nye skolebygget vil legge grunnlaget for heving av resultatnivået ved skolen.

Når Melbu skole står ferdig bygget neste sommer, vil skoleområdet framstå som et mer helhetlig skolekvartal med barnehage, SFO og full grunnskole med ti skoletrinn. Med tilknyttede gymnastikkhall og Øybadet blir skoletilbudet komplett. For mange Melbu-elever er det også naturlig å gå videre ved Hadsel videregående skole, studiested Melbu.

Med det nye skolebygget blir det større elevkapasitet og trafikksikkerhet enn tidligere. Foreldre er misfornøyd med usikre forhold når barn skal leveres og hentes med bil til og fra skolen. Dette skal i følge situasjonsplanen for den nye skolen løses på en god måte i området hvor den rivingsklare Rødskolen ligger i dag. Skolegata skal ikke lengre bli stengt, som i dag.

Forrige artikkelFra estisk eliteserie til Melbo IL
Neste artikkelMelbu-eksplosjon førte til evakuering og skade