Nordland Fylkesting krever at Helse Nord gjennomfører risiko- og sårbarhetsanalyser før store endringer i sykehusstrukturen og spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge blir vedtatt.

Fylkestinget understreker at sykehusstrukturen har stor betydning for framtidig bosetting i Nord-Norge, samt for nasjonens sikkerhet.

– Livsviktig infrastruktur skal ikke rasjonaliseres bort. Sykehus og helsetilbud i Nord-Norge kan ikke endres på uten at det blir sett i sammenheng med beredskap, sikkerhet, bosetting og forsvarsevne, sier gruppeleder for Arbeiderpartiet i Nordland fylkesting, Elin Dahlseng Eide.

Gruppeleder for Høyre i fylkestinget, Stig Tore Skogsholm, understreker at sykehusstrukturen i nord representerer den aller viktigste infrastrukturen som gjør det mulig for folk å leve trygge og gode liv.

Rekruttering av helsepersonell

Fylkestinget påpeker at utfordringer med å rekruttere helsepersonell og økende bruk av innleide vikarer øker kostnadene og er en del av årsaken til at det må kuttes.

Fylkestinget forventer nå en langt mer aktiv tilnærming til rekruttering av helsepersonell i nord, både fra Helse Nord og fra storting og regjering.

Kritikk mot Helse Nord

Fylkestinget er også kritisk til Helse Nords manglende åpenhet og tilbøyelighet til å unnta viktig informasjon fra offentligheten.

– Både innbyggere og kommuner må ha muligheten til å gi sine synspunkter på helt sentrale spørsmål. Vi må ha åpne prosesser, og det må være tindrende klart at så viktige spørsmål som dette må sikres en helt tydelig medvirkning, Skogsholm.

Helse Nord, Nordland fylkesting, Sykehusstruktur, Helsepersonell, Rekruttering

Forrige artikkelHun blir ny rektor
Neste artikkelReaksjoner etter kontroll i Hadsel