Kommuner i Lofoten og Vesterålen er for små, med for få innbyggere og for svak økonomi til å kunne opprettholde skoletilbudet.

  LEDER   I tillegg til at ungdomsskoletrinnene på Sandnes etter vedtak i kommunestyret i Hadsel skal flyttes til Stokmarknes, mener administrasjonen i Økenes kommune at de nå vurderer flytting av elever fra Sommarøy og Strengelvåg til Myre skole.

Dette er en urovekkende trend, og vi kjenner alle til hva årsaken til utviklingen bunner i. Kommunene har rett og slett ikke penger nok til å opprettholde skolestrukturen. Det bestilles utredninger av skolestrukturen over en lav sko. Disse utredningene ender nær sagt alltid i at de minste lokalsamfunnene i kommunene mister sin kanskje viktigste identitet, skolen.

Vi har sagt det tidligere, og vi vil gjerne gjenta det: Er det ikke snart på tide at både politikere og administrasjon rundt omkring i Lofoten og Vesterålen starter noen små utredninger på et litt høyere nivå i kommunen. Hva kan kuttet i administrasjonen og hva kan kuttes av økonomiske bidrag til politikere og tillitsvalgte.

Det er forstemmende å se at samtlige ordførere i Lofoten og Vesterålen sitter til hest uten å se seg tilbake. – Vi kjører på som vi har gjort i 50 år. Dette går bra!

Når man skal rasjonalisere i en kommune må man også se på andre områder enn skole. Med 11 kommuner i Lofoten og Vesterålen, er det fullstendig åpenbart for oss at det er mye å vinne økonomisk på andre områder enn skole.

Med 11 kommuner har vi 11 ordførere som er kostbare å lønne. Kommunene har dessuten en administrasjonssjef, ofte rådmann. Hvorfor skal disse to regionene ha 11 ordførere og 11 rådmenn, når man kan nøye seg med én av hver. Bare der har vi spart inn opp mot 20 millioner kroner. Som kan spres utover de små skolene i lokalsamfunnene.

Og hvorfor skal vi ha opp mot ti helse- og sosialsjefer? Hvorfor skal vi ha opp mot ti skolesjefer? Eller opp mot ti personalsjefer? Lista er lang, men ingen har tatt den innover seg ennå. Og hvor lenge skal velgerne akseptere det?

Problemet er at det ikke bare er ordførere, rådmenn og andre som vil tape og er motstandere av økonomisk smarte kommunesammenslåinger. Også foreldrene til barna i de samme skolene som rammes, er motstandere av kommunesammenslåinger. Øksnes skal bestå, mens Sommarøy og Strengelvåg skal bygges ned.  Hadsel skal bestå, mens Sannes skole skal bygges ned.

Det er med andre ord stor inkonsekvens i den enorme motstanden blant folk mot kommunesammenslåinger, også i Lofoten og Vesterålen. Folk skjønner ikke eller vil ikke skjønne, at kommunesammenslåinger betyr at hver skattekrone kan gi et bedre tilbud til brukerne av skoler, barnehager og helsetilbud.

I en små kommune med en full administrasjon, er det for de fleste med økonomisk innsikt helt opplagt at en større del av kommunes totale midler går til topptunge lønninger. Med færre ordførere, rådmenn, tekniske sjefer, helse- og omsorgssjefer, skolesjefer osv. vil flere skattekroner kunne brukes der de er tiltenkt, blant brukerne, blant folket.

Men som en ikke navngitt ordfører sa under et lystig lag, kommunesammenslåing til én stor kommune i Lofoten og Vesterålen; det kommer aldri til å skje. Vi håper ordføreren tar feil, og at politikere og administrativt ansatte innser at det er flere måter å spare penger på enn å ta fra lokalbefolkningen både skolen og den lokale identiteten.

Som en gammel lofoting sa; Hadde vi vært 40 millioner i stedet for fire millioner, hadde det vært borgerkrig flere steder i Norge. Det er noe å tenke på når kommunene slåss som ville seg imellom. Sist der ordføreren i Sortland setter himmel og jord i bevegelse, fordi ei bygglinje på Melbu blir beholdt.

Politikerne i Lofoten og Vesterålen er dessverre ikke bedre enn sine velgere. Dessverre tror vi at også de som taper på politiske beslutninger i kommunene, vil forsette å stemme på de samme folkene som la ned skoletilbudet i bygda.

Forrige artikkelMelbu-ferga dreit på draget
Neste artikkelNy operasjonssentral for Nordland