I forslag til arealplan for Melbu er det foreslått å kombinere et industriområde med boliger langs veien ut dit. Spørsmålet er om dette kan kombineres eller om det blir farlig for folk?

Arbeiderpartiets Ørjan Robertsen sa i formannskapet for noen måneder siden at han var svært oppgitt over den utviklingen som nå skjer på Gulstadøya. Han vil derfor sette av hele området til næring og industri, men det ville ikke Høyre og Fremskrittspartiet være med på. Dermed ligger det an til at stedets største entreprenør trolig får bygge ut nye boliger langs vestsiden av moloen ut til Gulstadøya. Jo da, vi har sett at han vært der ute med målebåndet sitt.

Har Robertsen rett?
Selv har jeg hele tiden vært positiv til nye boliger langs moloens vestside og på Gulstadholmen – B23 på kartet, men det slår meg mer og mer at Ørjan Robertsen kan ha mer rett i sine argumenter enn det de fleste av oss er klar over. Vår tidligere Ap-ordfører mener det er en fatal feil å bygge boliger ved Gulstadøya (E8). Det er en fatal feil og fullstendig mangel på strategisk tenkning rundt næringsarbeid, poengterer han.

Må ta hensyn til boliger
Sannsynligheten for at Ørjan Robertsen får rett er dessverre ganske stor. Når Gulstadøya nå trolig blir industriområde, vil det begrense seg selv hva som kan komme av interessante industriarbeidsplasser der ute. Rett og slett fordi industrien vil måtte ta hensyn til de boligene som eventuelt skal bygges langs veien ut dit.

Hva med farlig avfall?
Det blir neppe tillatt å frakte farlig avtall forbi boligene. Nye beboere vil dessuten kunne kreve at det ikke forekommer transport på kvelds og nattestid, i og med at den tungtransporten som vil måtte komme der både vil lage støy og gi rystelser til grunnen når de kjører forbi. Hva med barnefamilier? Tør de slippe ungene ut av døra når det dundrer tungtrafikk forbi hvert femte minutt?

Perfekt for næringsutvikling
– Det er aldri lurt å blande industri og bolig, og her får man til og med samme adkomstvei. Området er perfekt for næringsutvikling, og vi klarer i dag ikke å se for oss hva som skjer i framtida. Det er om å gjøre hå ha arealer som er så godt tilrettelagt at du ikke møter et hav av protester og innsigelser, sa Robertsen til Vesteraalens Avis i oktober.

Blottet for strategisk utvikling
Ørjan Robertsen mener at kommunens tanker om industriområde på Gulstadøya, som kommunestyret nå skal vedta, er blottet for strategisk utvikling. Her er vi helt enige med Robertsen. Spørsmålet nå er om det er for sent å snu?

Det er allerede investert over 100 millioner kroner i Melbus nye havn. Pengene har gitt gode haveforhold og ganske god dybde i de delene av havna som er i bruk. I framtiden må også andre områder trolig mudres.

Når noen banker på døra
Om man tenker noen år fram i tida og Melbu skulle få en stor industriaktør på døra, så spørs det om stedet faktisk har noe attraktivt å tilby i form av industriområder. Dessverre tror vi ikke at Høyre og Fremskrittspartiet i denne sammenheng har tenkt strategisk, men kortsiktig – og kun med neste kommunevalg som mål.

Ny debatt?
Når saken skal opp i kommunestyret om ikke lenge, bør det derfor komme en åpning blant kommunepolitikerne for å se litt mer strategisk på Gulstadøya. Enten får man gjøre hele området til nærings- og industriområde, eller så bør det kanskje komme en ny debatt om Gulstadøya? Samtidig er vi usikre på om en ny og langvarig debatt er hensiktsmessig, men i så fall har Melbu kommet seg like langt som i mange andre saker – der intern uenighet i befolkningen ender med at det ikke blir bestemt noe i det hele tatt. Så spørs det om vi kan leve med det?

Endret styrkeforhold i kommunestyret
Høyre og Fremskrittspartiet hadde inntil utmeldelsene flertall i kommunestyret, men da de mistet en representant som valgte å stå utenfor maktblokkene i kommunen, kan det være grunn til å tro at industriområdet på Gulstadøya blir større enn det Høyre og Fremskrittspartiet ønsker. Nye boliger kan komme andre steder på Melbu, som i Fjøsåsen, og da får man jo i både pose og sekk.

Framtidig oljehavn?
Mange tenker på Melbu havn som en framtidig oljehavn. Vi vet også at den nye regjeringen har besluttet å anlegge et oljevernsenter i området vårt. Med boliger langs moloen mot Gulstadøya kan vi trygt si farvel til slike planer. Dessverre!

 

 

 

Forrige artikkelMelbu skole går ut på anbud igjen
Neste artikkelEr Melbu landets mest attraktive sted?