Det er regjeringen ved kommunal- og moderniseringsdepartementet som nå stiller spørsmålet: Vet du om et sted som har blitt mer levende og attraktivt for folk? Nå kan du nominere din favoritt, for eksempel Melbu.

Statens pris for attraktivt sted skal deles ut for tredje gang i 2014. Fristen for å sende inn forslag er 23. februar.

Både store og små steder kan nomineres. Prisen skal gå til en kommune eller et sted i landet som har utmerket seg ved å drive kvalitetsmessige og estetiske opprustninger av lokalsamfunn med mål om å skape et levende og attraktivt sted å bo, arbeide, drive næring i og besøke.

– Målrettet arbeid med stedsutvikling er viktig for å skape attraktive steder. At stedet oppleves som attraktivt er avgjørende, både for innbyggerne og for bedrifter og kommuner. Jeg håper nominasjonsprosessen får fram mange inspirerende eksempler som andre kan lære noe av, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Hva legger juryen vekt på?
Juryen vil legge vekt på at stedet har ivaretatt og videreutviklet sin egenart på en nyskapende og bærekraftig måte gjennom god utforming av de fysiske omgivelser. En ønsker å se gode eksempler på interessant arkitektur, gode steds- og byplangrep som skaper tetthet og trivsel.

Gode planprosesser med innbyggerdeltakelse og samspill mellom offentlig og privat sektor i samfunnsutviklingen, vil også være viktig for juryen. Prisen kan deles ut til kommuner og andre aktører som har involvert offentlige, frivillige og private krefter i en utvikling som har økt folks opplevelse av trivsel, tilhørighet og stolthet. Prisen skal bidra til å vise fram gode forbilder. I tillegg til heder og ære, belønnes vinneren med 250 000 kroner.

Alle kan foreslå
Det er åpent for alle å levere forslag. Forslagene må gi en kort beskrivelse av hva som gjør det foreslåtte stedet attraktivt og hvilke tiltak som har bidratt til dette.

Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i mai 2014. Kåringen gjennomføres av en fagjury som ledes av Erling Dokk-Holm. Kompetansesenter for distriktsutvikling har ansvaret for organiseringen.

I 2013 kom det 750 nominasjoner på i alt 358 steder.

Forrige artikkelKan boliger og industri forenes på Gulstadøya?
Neste artikkelDriver ordfører Kjell-Børge Freiberg med pressesensur?