Alle plikter skal fjernes, mener regjeringas «ekspertgruppe». Melbu og Stamsund vil da bli fri for råstoff i de perioder hvor kystflåten ikke fisker.

Av Kurt Jenssen, Hadsel senterparti og Siv Mossleth, gruppeleder Nordland senterparti

De industrieide trålerne som i dag har tilbud/leverings-, bearbeidingsforpliktelser samt aktivitetsplikt, skal få en liten avkortning i sine kvoter/fangstvolum. Dette skal så tilfalle industribedriftene (i Nordland: Melbu og Stamsund). Kvantumet kan så auksjoneres bort til kystflåten. Hva løser dette for de gjeldende industribedriftene? Absolutt ingen ting!

Ved å reversere det som noen fremsynte politikere med samfunnsbygging som hovedfokus vedtok for 50-60 år siden, skal industri og arbeidsplasser berges, påstår fiskeriminister Per Sandbergs ekspertgruppe.

Historieløst
Vi er dermed tilbake til starten for industrieide trålere. Det er for oss komplett uforståelig at en «ekspertgruppe» ikke har kunnskap om det mest elementære i norsk fiskerihistorie.

Det var det sesongbaserte kystfiske som gjorde at de fremsynte politikerne innførte ordningen med industrieide trålere. Hvis eneste hensikt var å levere råstoff til industrien når det kystnære fisket ikke klarte den oppgaven. Kanskje kommisjonen burde tatt en prat med Vår Herre for å få han til å forlenge gytesesongen for torsk til en helårlig seanse.

Fiskeindustriens kvinner og menn kan tape alt. Fiskerettighetene gis bort til børsen og deltakerloven torpederes. Det gjenstår et stort og alvorlig arbeide mot Stortinget før saken om trålernes plikter skal avgjøres. Beslutningen må ikke ødelegge for folk og lokalsamfunn langs kysten.

Forrige artikkelVinterturisme er det nye levebrødet i Vesterålen
Neste artikkel9. klasse skal konkurrere om skolelunsj