21. november går startskuddet for norgesmesterskapet i skolelunsj for alle landets 9. klassinger. I den nasjonale konkurransen skal elevene konkurrerer om å lage landets beste lunsjopplevelse.

Bakgrunnen for tiltaket er at Helsedirektoratet i år setter fokus på skolemåltidet, og at dette kan bety mye for det psykososiale skolemiljøet, i tillegg til elevenes helse på kort og lang sikt. I Norge organiseres skolemåltidet ulikt fra skole til skole, men alle skoler skal ivareta måltidets sosiale funksjon. Dette er forankret i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Elevenes rett til et fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring er forankret i Opplæringsloven. Et godt fysisk skolemiljø innebærer blant annet at det er gode rammer rundt skolemåltidet.

Dessverre er skolemåltidet noe elevene ofte forbinder med stress, de sier at det skal kunne spises fort, gjøre dem mette, gi energi og være billig. Kantina har de svært sjeldent eierskap til, og butikkene i nærområdene er sterke konkurrenter. De setter det sosiale svært høyt, men assosierer ikke samhold og fellesskap med skolemåltidet. Myndighetene er derfor nysgjerrige på hva som skal til for at elevene synes skolemåltidet er verdt å samles om. Med konkurransen ønsker myndighetene å finne de elevene i landet som best klarer å skape engasjement rundt skolelunsjen, gjennom å lage sitt helt eget lunsjkonsept.

Formålet med konkurransen er å skape engasjement og etterspørsel etter gode rammer for skolemåltidet, og i tillegg gi innsikt i hva elevene selv mener et godt skolemåltid innebærer.

Flere elever reflekterer over hva et positivt, sunt og godt skolemåltid er

Mer konkret er kampanjemålene:

  • Skape engasjement om at det skal være enklere å ha sunne matvaner og felles måltider på ungdomsskolen.
  • Flere elever reflekterer over hva et positivt, sunt og godt skolemåltid er
  • Flere elever har mat og måltidsvaner i tråd med anbefalingene og i tråd med ny ungdomshelsestrategi og at flere skoler legger til rette for gode måltider

Konkurransen
Konkurransen starter 21.november på www.nmilunsj.no og varer ut året.

Konkurransedeltagelse krever ikke at dette skal skje i tilknytning til fag, men dersom skolene ønsker å benytte konkurransen som et ledd i undervisningen dekkes kompetansemål i flere fag av konkurranseopplegget. Eller kanskje dette kan være et sosialt tiltak på slutten av året?

  • Det stilles ingen krav til deltagelse fra skolene, men vi ønsker oss at skolene er positive til at elevene deltar. Én voksenperson må stille som kontaktperson («lunsjfadder»)* for å være ansvarlig for startkapital, og bistå elevene i gjennomføringen.
  • Finalen blir live-sendt på Måltidets hus i Stavanger i januar, og førstepremien på 100.000 kroner skal brukes til noe som kommer hele skolens spisemiljø til gode. Dette skal være noe som fremmer god kultur for skolemåltidet, men vinnerlaget kan være med å bestemme, gjerne i samråd med lunsjfadder.
  • I NM i lunsj skal et sunt og godt måltid være i fokus, enten det spises tradisjonell matpakke eller eksotiske retter. Det handler om å lage noe sammen, og å skape matglede. Mat er til for å deles!

NM i lunsj vil være en morsom måte å få elevene til å se på skolemåltidet på en ny måte, samtidig som de får dekket flere mål i læreplanen. I tillegg vil prosjektarbeidet styrke dybdeforståelse gjennom elevmedvirkning, samarbeid og tverrfaglighet. Vi gleder oss til å se hva som skjer når elevene selv får ta styringen og skape noe helt selv.

Konkurransen er støttet av både Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, landsforeningen for helsesøstre, FUG og Landslaget for mat- og helselærere, samt Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i skolen.

Forrige artikkelFisken, folket og plikten
Neste artikkelKvinner får gratis HPV-vaksine