Hjem Nyheter Ja, vi elsker fortsatt dette landet
jann tore sanner
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Flickr

Ja, vi elsker fortsatt dette landet

Innbyggerne i Norge er også i 2017 svært fornøyd med å bo og leve i Norge. Det går fram av en undersøkelse som direktoratet for forvaltning og IKT har gjennomført (Difi). På syv av 22 områder er vi mindre fornøyde enn før.

– Jeg er glad for at folk flest er fornøyd med offentlige tjenester og kommunen de bor i. Det er viktig at vi bruker Difis innbyggerundersøkelse til å fornye og forbedre offentlig sektor fremover, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Undersøkelsen skal gi et bedre grunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer.

Innbyggernes inntrykk av å bo og leve i Norge får en samlet skår på 86 poeng av 100, en liten økning siden 2015. Innbyggernes inntrykk av å bo og leve i kommunen sin får en samlet skår på 76, også dette en liten fremgang fra 2015.

Resultatene fra undersøkelsen gir økt innsikt i innbyggerne oppfatninger av tjenester innen blant annet utdanning og kultur, helse, omsorg og samferdsel.

– Innbyggerundersøkelsen gir viktige tilbakemeldinger til både politikere og ledere i offentlig sektor. Alt i alt er det gledelig at folk er svært fornøyd med å bo både i Norge og i kommunen sin. Det er også fint å se at satsingen på samferdsel legges merke til ved at innbyggerne opplever både bedre trafikksikkerhet og bedre veier, sier Sanner.

Sammenlignet med undersøkelsene i 2015 er hovedbildet at innbyggernes inntrykk er på om lag sammen nivå i 2017. Resultatene i brukerdelen i undersøkelsen for 2017 viser et mer blandet bilde enn ved tidligere gjennomføringer.

Generelt er innbyggernes inntrykk av myndighetenes arbeid godt og delvis godt. Elleve av 22 områder viser fremgang. Sju får lavere score.

Fortsatt opplever innbyggerne at det er en del plunder og heft i møte med det offentlige, og at ressursene ikke brukes effektivt nok. Det er også en utfordring at offentlige etater bruker et språk innbyggerne ikke forstår, noe som betyr at klarspråkarbeidet må drives videre.

– Innbyggerundersøkelsen viser at det er viktig å fortsette arbeidet med fornying, digitalisering og et enklere språk. Dette er en viktig tilbakemelding til alle ledere i offentlig sektor, sier Sanner

Digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor går fremover, og noen flere melder om muligheten til å selv utføre oppgaver på nett og bedre innloggingsløsninger.

– Det er bra at en del offentlige digitale løsninger får gode tilbakemeldinger. Samtidig vet vi at innbyggernes forventninger øker her og at vi er nødt til å lage flere brukervennlige og digitale tjenester fremover, både for å leve opp til innbyggernes forventninger og for å effektivisere offentlig sektor, sier Sanner

KILDEKommunal- og moderniseringsdepartementet
Forrige artikkel«Riarhaugens vel» registrert i Brønnøysundregisteret
Neste artikkelSnart får du nasjonalt elektronisk ID-kort