Hjem Nyheter Snart får du nasjonalt elektronisk ID-kort
tingrett stat regjering riksvåpen lagrett

Snart får du nasjonalt elektronisk ID-kort

Politiets arbeid med utstedelse av pass moderniseres for å bedre etterlevelsen av internasjonale sikkerhetskrav.

Lovendringene, som ble vedtatt av Stortinget 16. juni og sanksjonert i statsråd i dag, vil sikre at passforvaltningen er tilpasset den teknologiske utviklingen og sikkerhetsutfordringer.

Det pågår en omfattende prosess med å få på plass nye systemer og rutiner for sikrere utstedelse av pass og innføring av nye nasjonale ID-kort med eID. Departementet har som ledd i dette arbeidet også sett behov for endringer i passloven.

Endringene vil gjøre regelverket mer fleksibelt, og tilrettelegger for det videre arbeidet med å få på plass nye og mer moderne forskrifter om utstedelsen av pass og nasjonale ID-kort.

Lovendringene og nye forskrifter skal tre i kraft til produksjonsstart for nye pass og nasjonale ID-kort med eID i 2018.

KILDEJustis- og beredskapsdepartementet
Forrige artikkelJa, vi elsker fortsatt dette landet
Neste artikkelPolitiet kan tvinge deg til å bruke fingeren