Hjem Nyheter Politiet kan tvinge deg til å bruke fingeren
Foto: Screenshot, Apple.com

Politiet kan tvinge deg til å bruke fingeren

Dersom du har brukt et datasystem i forbindelse med kriminell virksomhet, vil politiet i framtida kunne bruke tvang for å åpne datasystem som er låst med biometri.

De nye reglene vil blant annet kunne brukes dersom politiet får medhold i at de for eksempel ønsker å åpne en mobiltelefon. Da kan politiet i praksis tvinge deg til å holde tommelen på eksempelvis leseren for fingeravtrykk på en Iphone.

Dette ble bestemt i statsråd fredag. Endringen er dermed tatt inn i straffeprosessloven. Endringene gir politiet tilgang til mobiltelefoner, nettbrett og andre datasystemer som åpnes med fingeravtrykk, irisgjenkjenning og annen biometrisk autentisering.

– Allerede fra 1. juli vil politiet ved ransakelse eller beslag ha tilgang til datasystemer som åpnes med fingeravtrykk eller annen biometrisk autentisering. I straffesaker kan ofte innholdet på mobiltelefoner og nettbrett utgjøre avgjørende bevis. Disse låses oftere og oftere med biometri. Derfor er det viktig at politiet sikres tilgang til datasystem som åpnes ved biometrisk autentisering, om nødvendig ved bruk av tvang, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) i en pressemelding.

Lovendringene vil gi politiet adgang til å pålegge enhver som har befatning med et datasystem som er gjenstand for ransaking eller beslag, å åpne datasystemet ved fingeravtrykk, irisgjenkjenning eller andre metoder. Lovendringene vil videre gi politiet en klar hjemmel til å benytte makt overfor den som ikke etterkommer et slikt pålegg.

– Regjeringen legger til rette for at politiet skal ha de nødvendige virkemidler for effektivt å kunne etterforske straffbare handlinger, samtidig som tilstrekkelig hensyn tas til borgernes vern mot inngrep. Jeg er glad for at loven allerede trer i kraft neste uke, sier Amundsen.

KILDEJustis- og beredskapsdepartementet
Forrige artikkelSnart får du nasjonalt elektronisk ID-kort
Neste artikkelNå kan kommunen få nytt flagg og våpen