Det kommunale foretaket Hadsel Eiendom har kommet i en problematisk økonomisk skvis mellom Namsmannen, UDI og NAV, der ingen er villige til å betale husleie for bortviste utlendinger.

Flere leietakere som bor i en kommunal bolig i Hadsel, har allerede fått et endelig bortvisningsvedtak mot seg og mangler dermed oppholdstillatelse i Norge. Så langt har leietakerne opparbeidet seg en betydelig gjeld, som i slutten av mars 2017 var på 166.000 kroner.

Les mer: Utlendingene har ingen rettigheter hos NAV

I en henvendelse fra Hadsel Eiendom KF til Lensmannen i Hadsel (Namsmannen) tar konstituert leder Vegard Melchiorsen opp problemstillingen som foretaket har kommet opp i.

– Det har over lang tid ikke vært betalt husleie for den aktuelle boligen, da NAV har stoppet ytelser til leietakerne grunnen manglende oppholdstillatelse. Leietakerne har nå opparbeidet seg en betydelig gjeld på 166.000 kroner, og det er lite sannsynlighet for at dette noen sinne blir gjort opp, skriver Melchiorsen til Lensmannen i Hadsel.

– Potensielt tap på denne ene saken tilsvarer halvannet års budsjettmessig tapsavsetning for foretaket, og manglende avklaring må sies å ha betydelig negative konsekvenser for foretaket, sier Melchiorsen i brevet.

Foretaket har sendt inn begjæring om fravikelse, men denne gjennomføres ikke av Namsmannen.

– Kommunen har ventelister på kommunale boliger, og har behov for at denne boligen frigjøres snarest mulig til egne innbyggere. Vi ber derfor om at avklaring i saken prioriteres, heter det i brevet.

– Problemstillingen er at leietakerne har mistet sitt opphold i Norge, og dermed ikke får stønad fra NAV til husleie, forklarer konstituert daglig leder Vegard Melchiorsen til LoVe24.no.

– Saken ligger til behandling hos UDI, og har gjort det over svært lang tid. Vi har sendt begjæring om fravikelse til Namsmannen med bakgrunn i manglende betaling av husleie, men denne gjennomføres ikke. Hadsel Eiendom fakturerer husleie hver måned, og gjelden bygger seg opp.Ingen tar ansvar for disse personene, og Hadsel Eiendom sitter igjen med et stadig økende tap, sier Vegard Melchiorsen til LoVe24.no.

Forrige artikkelMelbu topper friluftssatsing i Vesterålen
Neste artikkelUtlendingene har ingen rettigheter hos NAV