Politiet i Nordland melder om økt uønsket aktivitet i forbindelse med åpningen av Andøya Spaceport.

Når Andøya Spaceport åpner 2. november, blir det mer enn bare en milepæl for norsk romfart. Det bringer også med seg nye utfordringer for landets sikkerhet. Ifølge Etterretningstjenestens siste rapport, handler trusselbildet mot Norge om digitale innbrudd, økonomisk press, militærmakt og diplomatisk press, med Russland og Kina som hovedaktører.

Politiet skjerper fokuset

Politimester i Nordland, Heidi Kløkstad, har uttrykt bekymring for økt aktivitet fra uønsket hold, særlig fra Russland, ifølge [High North News]. Hun ber folk være årvåkne og oppmerksomme på mistenkelig aktivitet. Dette kommer som et svar på rapporterte tilfeller av forhøyet russisk aktivitet i form av eiendomskjøp og turisme i området.

Sikkerhetstiltak i fokus

Ifølge forsvarsminister Bjørn Arild Gram vil Andøya Spaceport bli en viktig strategisk ressurs i tilfelle en sikkerhetspolitisk krise. Regjeringen har satt av 150 millioner kroner til nødvendige sikringstiltak ved romhavnen. Dette kommer i tillegg til 310 millioner kroner som er bevilget til Andøya lufthavn for tilrettelegging for mottak av allierte styrker.

Næringslivet og sivilbefolkningen

Ketil Olsen, administrerende direktør ved Andøya Space, sier de har vært i drift i 60 år og er vant til denne typen sikkerhetsarbeid. Han peker på at sivilbefolkningen er en del av totalforsvaret på Andøya, og at det er viktig å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå.

Er vi forberedt?

Med Andøya Spaceports nye rolle på den internasjonale scenen, reises spørsmålet om Norge er tilstrekkelig forberedt for de sikkerhetsutfordringene som følger med. Mens noen hevder at landet har god erfaring og robuste systemer for å takle trusler, understreker andre behovet for økt beredskap og kontinuerlig vurdering av sikkerhetssituasjonen.

Forrige artikkelCecilie Myrseth utnevnt som ny fiskeri- og havminister
Neste artikkelRiktig tidspunkt for Støre