Det er Hadsel Eiendom KF som skal oppføre den nye boligen i Lyngveien på Melbu. Brakene skal ombygges til boliger.

– Beboerne i Lyngveien har ingen grunn til å være bekymret. Hadsel Eiendom KF har fått tillatelse til å føre opp en mindre tomannsbolig på eiendommen i Lyngveien 16. Alminnelig nabovarsel ble sendt, og saken ble behandlet etter fristen for merknader til nabovarsel var utløpt. Det var da ikke innkommet merknader til tiltaket, sier teknisk sjef Mats André Aas i Hadsel kommune.

Prosjektleder Glenn A Andersen i Hadsel Eiendom KF sier til 8445melbu.no at brakkemodulene som torsdag ble plassert i Lyngveien torsdag, skal benyttet til bygging av miniboliger for utleie i regi av Hadsel Eiendom KF.

Prosjektlederen opplyse at det skal være to boenheter i rekke. Modulene som skal benyttet i bygget er bygd av Djønne Modul AS. Modulene er bygget etter teknisk standard 10 (TEK10) og skal ombygges til miniboliger, opplyser Glenn A. Andersen.

Mobulene som torsdag ble plassert i Lyngveien på Melbu skal bygges om til to enheter som skal bygges om til utleie.
Mobulene som torsdag ble plassert i Lyngveien på Melbu skal bygges om til to enheter som skal bygges om til utleie av Hadsel Eiendom KF.
Forrige artikkelTorghatten bekrefter dieselmangel på Tysfjord
Neste artikkel– Drivstoffmangel ingen kjent problemstilling