I tilfelle det ikke skulle ha blitt ryddet opp i Melbu skytefelt er det faktisk så alvorlig forurenset at området ville blitt gjerdet inn og gjort utilgjengelig for mennesker.

I følge Forsvarets rapport for Melbu skytefelt er det konsentrasjonene av bly i grunnmassene som er bestemmende for risiko- og tiltaksvurderingene. Siden forurensingen er langt over grenseverdiene (2500mgPb) mener Forsvarsbygg at hele skytebaneområdet måtte gjerdes inn og gjøres utilgjengelig.

Les også:

– Siden det er ønskelig å rydde opp til et nivå som fritar Forsvaret for videre heft, må det ryddes til blykonsentrasjoner som kan omgjøre hele området til en LNF-område hvis for eksempel aktiviteten ved skytebanen opphører. Ut fra helse- og miljøbaserte akseptkriterier vurderes det likevel at en tiltaksgrense på 700 mgPb per kilo vil være hensiktsmessig i alle områder som ikke er myr. Dette gjelder både skogsterreng, lyngområder, stier, veier og skytebane, heter det i rapporten.

 

 

 

Forrige artikkelForurensningen kan koste mer enn 10 millioner
Neste artikkelMelbuelva blir aldri helt blyfri