Rådmannen i Hadsel tilrår at politikerne skal innfri søknaden om dispensasjon i forbindelse med oppføring av eneboliger på tomt 8 og 9 i boligområdet Haugneset på Melbu.

Takst & Byggeservice på Melbu har søkt kommunen om dispensasjon for antall etasjer i forbindelse med oppføring av eneboliger på de to tomtene på Haugneset.

I følge reguleringsplanen for Haugneset skal det bygges boliger på en enten én eller halvannen etasje i området. For de to tomtene søker entreprenøren om å få bygge flate tak samt å bygge i to etasjer.

I følge innstillingen fra rådmannen i Hadsel til komiteen for utvikling, ber rådmannen komiteen om å sende saken over til formannskapet med en positiv vurdering av søknaden, selv om det konkluderes med at de nye husene vil ruve mer i terrenget. Sol og utsiktsforhold blir ikke betydelig forringet for andre tomter dersom det gis dispensasjon, heter det i rådmannens saksbehandling.

Bygger større med flate tak på Melbu

Forrige artikkelRådmannen foreslår å slå sammen legekontorene
Neste artikkelEtterlyser hurtigere utredning av Hadselfjordtunellen