Regjeringen Solberg har bestemt at det nye oljevern- og miljøsenteret for Lofoten og Vesterålen skal ligge på Fiskebøl i Hadsel kommune og i Svolvær i Vågan kommune. Det bør åpne for nye diskusjoner rundt sammenslåing av Hadsel og Vågan kommune, til Trollfjord kommune.

  L E D E R   I dag er det allerede slik at Vågan kommune har ansvar for samfunnsoppgaver i Hadsel kommune. Bare se på hvem som rykker ut dersom det er problemer i Sløverfjordtunellen, som ligger i Hadsel kommune. Det er brannvesenet i Vågan.

Hadsel kommune har også diskutert hvorvidt elever på Strønstad skole i framtida kan gå på Laupstad skole, som også ligger i Vågan.

Hadsels kommunes landområder i det geografiske Lofoten, det vil si den nordlige delen av Austvågøy, har lenge vært et slags ingenmannsland. Det er ikke usannsynlig at Hadsels land på Austvågøy av sentrale myndigheter «gis bort» til Vågan kommune en gang i ikke alt for lang framtid.

Bakgrunnen for dette er at kommunegrensene mellom Hadsel og Vågan ble bestemt på en tid da det verken var ferge over fjorden eller fly i lufta mellom flyplassene Skagen og Helle. I dag er denne kommuneinndelingen uten tvil både uhensiktsmessig og lite praktisk.

Vi mener derfor at det er stor grunn for Hadsel og Vågan kommune å vurdere sammenslåing på nytt. Vågan har allerede et vedtak på at de kan tenke seg grensejusteringer i skjæringspunktet mellom Hadsel og Vågan. En slik ny kommunegrense vil utvilsomt komme gjennom Hadselfjorden, det geografiske skillet mellom Lofoten og Vesterålen.

Om kommunegrensen mellom Hadsel og Vågan endres til Hadselfjorden, vil Hadsel også kunne miste hele Raftsundet og den yndige Trollfjorden. Om det skjer, vil Hadsel også miste Fiskebøl, noe kommunen slett ikke vil, slik situasjonen når har utviklet seg.

Det nye oljevern- og miljøsenteret i Lofoten og Vesterålen er bare en liten del av et svært mye større industriområde på Fiskebøl. Senteret som regjeringen nå har plassert her, kan bidra til at Fiskebøl-området kan utvikle seg til et samlende nærings- og industriområde uten sidestykke i Lofoten og Vesterålen. Og midt i dette står Hadsel og Vågan.

Om ikke lenge vil utredningen om fast forbindelse over Hadselfjorden foreligge. Vi har store forhåpninger om at den vil anbefale en fast forbindelse, enten som tunell eller bro. Dersom dette blir realiteter, kan Lofoten og Vesterålen for alvor begynne å gni seg i nevene.

Blir det tunell eller bro over Hadselfjorden, begynner sentrum av Lofoten og Vesterålen virkelig å utkrystallisere seg, ikke bare geografisk, men også når det gjelder potensiell vekst for næring, industri og befolkning.

Det er nok en gang på tide å snakke om kommunesammenslåing mellom Hadsel og Vågan. Om ikke risikerer Hadsel å miste strandlandet til Vågan, og da ville hele innsatsen som Hadsels politikere har stått på for gjennom mange år, være forspilt for Hadsel sitt vedkommende.

Det er derfor på tide at Hadsel og Vågan inviterer hverandre til diskusjoner om sammenslåing av kommunene, til Trollfjord kommune. Vår oppfordringer til politikerne er derfor: La ikke mulighetene gå fra dere. Start på prosessen rundt sammenslåing så snart som mulig. Ta utfordringen fra regjeringen om sammenslåing, som også vil være et meget godt argument for å bygge nettopp en ny forbindelse mellom Hadsel og Vågan.

Kommer dette, altså med en ny Trollfjord kommune, vil det naturligvis også være større mulighet for at det kommer en ny hovedflyplass i den «nye» kommunen i LoVe. Den vil ligge sentralt i Lofoten og Vesterålen, den vil ligge nært det nye og potensielt gigantiske næringsområdet på Fiskebøl. Og det vil ligge nær den nye forbindelsen over Hadselfjorden som mange ser fram tid. I samspill med ny storflyplass vil dette legge grunnlaget for et Lofoten og Vesterålen i vekst og utvikling.

 

 

 

Forrige artikkelOljevern- og miljøsenter til Fiskebøl og Svolvær
Neste artikkelMelbu-elever skal lære om mat og søppel i fjæra