Museum Nord er innvilget 19.000 kroner i prosjektstøtte fra Nordland fylkeskommune til prosjektet «Fjæra på godt og ondt; mat og søppel».

Det går fram av en oversikt fra Nordland fylkeskommune som viser hvilke prosjektet som har fått penger fra den såkalte «miljømillionen».

Prosjektet «Fjæra på godt og ondt; mat og søppel» har en totalkostnad på 38.000 kroner, hvorav halvparten er egeninnsats fra Museum Nord.

– Under kompetansemålet «Mangfold i naturen» vil vi foreslå følgende opplegg: Tradisjonell/historisk bruk, og moderne bruk av det man finner i fjæra (fornybare ressurser) -samt ikke fornybare ressurser: søppel med vekt på plastikk. Målgruppe: Elever på mellomtrinnet/ tidlig ungdomstrinnet. Vi har opprettet kontakt med lærere på Melbu skole. Forventede effekter: Lokalt engasjement i forhold til et av de store forurensnings problemene i dag; plastikk i havet. Egentlig er fjæra et sted der vi kan hente mat og andre ressurser fremtiden, går det fram av søknaden fra Museum Nord.

Målgruppen blir barn i barnetrinnet på skolen, elever ved 8. klasse på ungdomsskolen.

Vi besøker ulike typer fjære: 1) En fattig sandstrand og 2) en rik hardbunnsfjære der det er tang og annet liv. Vi kartlegger det ekstremt tøffe fysiske miljøet ( variasjoner i bølgeslag, fuktighet, temperatur og saltholdighet). Vi samler inn tang og tare og holder levende dyr i akvarium. Vi finner navn på flora og fauna, og prøver å forklare hvordan de ulike organismene kan overleve i det høyst variable og tøffe miljøet. Samtidig plukker vi søppel, det vil stort sett si plastikk.

Tangen vaskes og brukes i et veksteksperiment i hagen på Hovedgården, med ulike grønnsaksvekster. Det blir gjort et sammenliknende studium av plantevekster med ulik grad/type gjødsel:1) uten noe 2) med tang/tare og naturgjødsel 3) med kunstgjødsel. Om høsten kan elevene lage mat av grønnsakene og frisk tang.

Søppelet blir sortert og utstilt til skrekk og advarsel i hagen på Melbu Hovedgård. Alternativt kan elevene lage en «kunstinnstallasjon» av plasten. Elevene reiser med buss til Reno Vest for å lære mer om hvordan avfallsbehandlingen fungerer. De har et opplegg for skoleklasser.

Som etterarbeid prøver elevene å finne ut hvor de ulike plastgjenstandene kommer fra (kilden), samt hvilke uheldige effekter de har på alt liv i havet – og de som lever av havet: menneskene. Til slutt kan elevene prøve å svare på: Hva kan vi gjøre for å redusere søppel/plast/problemet?

Foredragsholder skal være en spesialist på området plastforurensning i havet; G.W. Gabrielsen fra Polarinstituttet. Han har også nettopp (2016) laget ei barne- /ungdomsbok om emnet; «Søppelplasten i havet».

KILDEMuseum Nord
Forrige artikkelNå må Vågan og Hadsel slå seg sammen
Neste artikkelInnfører nulltoleranse for mobbing i skolen