Hjem Nyheter Innfører nulltoleranse for mobbing i skolen

Innfører nulltoleranse for mobbing i skolen

Fra og med skoleåret 2017/2018, nærmere bestemt fra 1. august 2017, innføres det nulltoleranse mot mobbing i skolen.

Stortinget behandlet i mandag regjeringens forslag til nye regler om skolemiljø.

– Det lovvedtaket vi har fått er en del av et takskifte i innsatsen mot mobbing, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Den nye loven sikrer nulltoleranse mot mobbing, en tydelig og handlingsrettet aktivitetsplikt og et skikkelig sikkerhetsnett for elever og foreldre når skolene ikke sørger for at elevene har det trygt og godt på skolen.

– De nye reglene setter elevene i høysetet – barn og unge skal stå i sentrum. De endringene vi gjør er strenge overfor skolen og kommunene. Vi legger opp til et system som er mer barnevennlig, raskere og enklere enn dagens, sier Røe Isaksen.

Nulltoleranse for mobbing

Stortinget har besluttet å gjennomføre svært mye av det Djupedalutvalget mente var riktige grep å ta for å sikre elevene et bedre rettsvern.

Det lovfestes en nulltoleranse mot mobbing i skolen. Videre innføres det en aktivitetsplikt som tydelig viser hvordan de ansatte i skolen skal jobbe i enkeltsaker. Skolene skal ikke lenger streve med når det skal fattes enkeltvedtak og hvordan det skal gjøres, men kan i stedet konsentrere seg om handling og tiltak.

– Ingen i skolen skal kunne snu seg vekk, si de ikke visste, bagatellisere elevens opplevelse eller la være å gripe inn og håpe at det går over, sier kunnskapsministeren.

Bedre klageordning

Gjennom dagens lovendring vil barn og foreldre få et skikkelig sikkerhetsnett som møter deres behov. Ordningen skal være enklere, raskere, mer brukerorientert og mer effektiv enn i dag.

Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet vil også få rett til å vedta hva kommunen skal gjøre i enkeltsaker, og rett til å gi tvangsmulkt eller dagbøter for å presse fram endring der det trengs.

– Det viktigste for oss har vært at ordningen skal virke, og være barnevennlig. Mobbing skal ikke skje. Men når det skjer må vi ha et regelverk som fungerer. Det får vi nå, sier Røe Isaksen.

Endringene i lovverket skal etter planen gjelde fra 1. august 2017.

KILDEPressemelding fra Kunnskapsdepartementet
Forrige artikkelMelbu-elever skal lære om mat og søppel i fjæra
Neste artikkelForeslår strengere straffer for grove volds- og sekuallovbrudd