Hjem Nyheter Foreslår strengere straffer for grove volds- og sekuallovbrudd
vesterålen tingrett

Foreslår strengere straffer for grove volds- og sekuallovbrudd

Personer som begår flere grove integritetskrenkelser, som drap, svært grov vold, voldtekt og alvorlige seksuelle overgrep mot barn, vil få strengere straffer dersom Stortinget vedtar et forslag fra regjeringen.

Maksimumsstraffen i slike saker foreslås hevet med fem år, fra fengsel inntil 21 år til inntil 26 år. En lovendring i tråd med forslaget vil være et signal til domstolene om at hvert lovbrudd skal få større betydning for den samlede straffeutmålingen når noen har begått flere grove volds- og seksuallovbrudd.

– Grove integritetskrenkelser har betydelige skadevirkninger for fornærmede, pårørende og samfunnet. Forslaget er et uttrykk for at samfunnet ser svært alvorlig på slik kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Regjeringen foreslår samtidig å åpne for separate oppreisningskrav mot den enkelte ansvarlige for skade eller krenkelse begått av flere i fellesskap. Dette vil særlig være aktuelt ved grove volds- og seksuallovbrudd, slik som en gruppevoldtekt. Formålet med forslaget er å motvirke at gjerningspersoner blir ansvarlige for et lavere beløp ved å handle sammen med andre.

– Det er urimelig at gjerningspersoner som går sammen om en voldtekt, får en økonomisk fordel. Med dette forslaget unngår vi det, sier Amundsen.

KILDEPressemeling fra Justis- og beredskapsdepartementet
Forrige artikkelInnfører nulltoleranse for mobbing i skolen
Neste artikkelLavere norske utslipp av klimagasser i 2016