Hjem Nyheter Lavere norske utslipp av klimagasser i 2016
Foto: Øyvind Hagen

Lavere norske utslipp av klimagasser i 2016

Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med nesten én prosent fra 2015 til 2016. Viktigste årsak er redusert bruk av fossile brensler til veitrafikk og olje- og gassutvinning.

– Dette er svært gode nyheter. Dette viser at vi er på rett vei. Mange steder på kloden ser vi allerede dramatiske utslag av klimaendringene. Alle land må bidra for å få ned utslippene, slik det ble enighet om i Parisavtalen. Regjeringen vil sammen med samarbeidspartiene fortsette å føre en ambisiøs klimapolitikk. Utslippene i Norge skal ytterligere ned, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Nedgangen fra 2015 til 2016 skyldes blant annet reduserte utslipp petroleum og veitrafikk.

Utslippene fra veitrafikk er redusert blant annet som følge av økt bruk av biodrivstoff i transportsektoren. Utslipp fra forbrenning av biodrivstoff teller som null i det norske regnskapet. Den globale utslippseffekten av biodrivstoff vil imidlertid være annerledes enn i det norske regnskapet.

– Nedgangen i utslippene bekrefter det bildet vi så da de nye framskrivningene ble lagt fram i Perspektivmeldingen i mars i år. Da denne regjeringen tiltrådte, manglet det åtte millioner tonn på å nå Stortingets målsetting for innenlandske utslippsreduksjoner i 2020. Nå er avstanden redusert til om lag tre millioner tonn. Når vi tar hensyn til økt bruk av biodrivstoff reduseres gapet til om lag to millioner tonn. Dette viser at målet er innen rekkevidde, sier Helgesen.

Forrige artikkelForeslår strengere straffer for grove volds- og sekuallovbrudd
Neste artikkelÅpner nytt sjømatmarked i Kina