Hjem Fiskeri & havbruk Lakselus utgjør liten risiko for villaks i nord
lakselus
Foto: Thomas Bjørkan, Wikimedia Common - Lakselus. Øverst: Voksen hunn med eggstrenger. I midten: Voksen hunn uten eggstrenger. Nederst: Ung lus. Bilde tatt på Norsk Havbrukssenter, Brønnøy.

Lakselus utgjør liten risiko for villaks i nord

I en faglig vurdering slås det fast at det er liten risiko for at vill laksefisk skal bli påvirket av lakselus fra fiskeoppdrett. Lofoten og Vesterålen kommer spesielt godt ut av undersøkelsen.

Det er klart etter at Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt den første vurderingen av lusepåvirkning på vill laksefisk i produksjonsområdene.

Vurderingene danner grunnlaget for den første vurderingen om økning i produksjonsvolumet for næring og myndigheter, og sier noe om tilstanden i de ulike produksjonsområdene.

– Til høsten kommer den endelige rapporten. Den tar også med seg overvåkningen for 2017. Når den kommer har jeg for første gang grunnlag for å legge til rette for vekst etter det nye systemet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

I meldingen konkluderes det med at det er lav risiko for lusepåvirkning på vill laksefisk i produksjonsområdene 1 og 8-13 (Nord-Norge red. anm), moderat påvirkning i produksjonsområdene 2 og 4-7, mens påvirkningen er høy i produksjonsområde 3. Usikkerheten rundt analysene er stor i enkelte områder. Det gjelder spesielt område 4, 6, 10 og til dels 12 (Lofoten og Vesterålen er ikke i denne gruppen, red.anm). Derfor vil den forsterkede overvåkningen i 2017 være viktig.

– Før sommeren tar jeg sikte på å legge frem departementets vurdering av denne første prøvekjøringen, gjennom at det settes en farge på de ulike produksjonsområdene. Jeg vil da skru på trafikklyset for første gang, sier Sandberg. Beslutningen om hvilke områder som blir tilbudt vekst vil først bli tatt etter at den endelige rapporten kommer til høsten.

En bredt sammensatt ekspertgruppe har laget meldingen, som så er sendt videre til en styringsgruppe som har gitt råd til departementet. Styringsgruppen er satt sammen av representanter fra Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for Naturforvaltning.

I meldingen fra ekspertgruppen er det gjort en overordnet analyse av lakseluspåvirkning i de ulike produksjonsområdene på basis av all tilgjengelig kunnskap. De har også beskrevet hvilke usikkerheter analysene er beheftet med. Ekspertgruppen er samstemt i alle sine konklusjoner.

Liste over produksjonsområdene:

1: Svenskegrensen til Jæren
2: Ryfylke
3: Karmøy til Sotra
4: Nordhordland til Stadt
5: Stadt til Hustadvika
6: Nordmøre til Sør-Trøndelag
7: Nord-Trøndelag med Bindal
8: Helgeland til Bodø
9: Vestfjorden og Vesterålen
10: Andøya til Senja
11: Kvaløya til Loppa
12: Vest-Finnmark
13: Øst-Finnmark

 

KILDEPressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet
Forrige artikkelÅpner nytt sjømatmarked i Kina
Neste artikkelPerson falt i sjøen i havna og omkom