En mannsperson er dømt til samfunnsstraff for å ha kjørt 52 km/t over tillatt hastighet.

I følge Lofoten tingrett kjørte lofotingen personbil fredag 27. mai 2016 om på E10 ved Gullesfjordbotn/Sørdalen. Han ble målt til å kjøre i 132 km/t, som er 52 km/t over den tillatte hastigheten på 80 km/t på strekningen.

Den uføretrygdede mannen mottar 26.000 kroner fra staten for å forsørge seg selv, kone og tre barn. Føreren har kommet til at politiets målinger var riktig. Han ga derfor en uforbeholden tilståelse i Lofoten tingrett den 23. august.

I følge dommen fra Lofoten tingrett straffes mannen med 36 timers samfunnstraff. Og den skal gjennomføres i løpet av 90 dager. I motsatt fall må den dømte sone 18 dager i fengsel.

I tillegg til samfunnsstraffen ble mannen fradømt retten til å kjøre førerkortpliktig motorvogn for en periode på ni måneder. Med fratrekk for tiden førerkortet har vært beslaglagt av politiet, i påvente av rettssaken, kan den dømte begynne å kjøre bil igjen i februar neste år. Han må før det avlegge en delvis praktisk prøve for å få førerkortet tilbake.

KILDELofoten tingrett
Forrige artikkelAdvarer båtførere mot fjellras i Trollfjorden
Neste artikkelGutt skadet i båtulykke hentet med helikopter i Hadsel