Kystverket advarer nå folk mot faren som rasene i Trollfjorden representerer.

– Raset gikk søndag klokka ti over 12. Det går jevnt og trutt mindre ras i Trollfjorden, men spesielt ved mye nedbør og på vårparten, og der er normalt. Det er mindre vanlig at deler av fjellsida havner i sjøen i godværsperioder på sommeren – da det også er mest trafikk i området.

Rasområdet er i følge Kystverket på fem beters bredde og 12 meters høyde. Raset skal ha løsnet om lag 50 meter over havnivå på nordsida av Trollfjorden.

Det er spesielt nordsiden av Trollfjorden som utgjør den spektakulære delen av den smale fjorden. Det er også her rasene går. Kystverket advarer derfor mot å komme for nær den bratte fjellsiden, i tilfelle det skal gå nye ras.

Det er kjent at Hurtigruten sommerstid går nær fjellet, men dette er lenger inn i fjorden. Fartøyer med daglige anløp i fjorden er varslet om posisjonen for raset. De blir oppfordret til å være forsiktige ved anløp.

KILDEBladet Vesterålen
Forrige artikkelVesterålen UP: Tatt i 115 km/t i 80-sone
Neste artikkelKjørte i 52 km/t over tillatt hastighet