Hadsel kommune risikerer å miste skolepenger som kommunen årlig får i direkte tilskudd fra staten.

Det er en mulig utvikling etter at Hadsel kommune har vedtatt å legge ned sine egne ungdomstrinn i Sandnes og på Strønstad. Når det ikke finnes noe lokalt skoletilbud, kan private skoler etablere seg som erstatning for den nedlagte offentlige skolen.

Ingen vet hvor veien går i framtida, men det er ikke umulig at Hadsel kommune på et senere tidspunkt velger å kun ha første til fjerde klasse på Sandnes og Strønstad. I en slik situasjon vil det være større sjanse for at private oppretter private skoler.

Der hvor det opprettes nye private skoler, må kommunen gi fra seg statens direkte tilskudd til den offentige skolen. Pengene som kommunen taper går deretter direkte til den private skolen som opprettes.

Det er ingen som har sagt det åpent under kommunestyrets beslutning om å legge ned de to ungdomsskolene, men noe av årsaken til at man ikke reduserte helt ned til bare første til fjerde klasse – som også var et alternativ som ble diskutert – er at det ville blitt større mulighet for etableringer av nye skoler dersom det er flere elever lokalt.

Og enda verre, dersom en privat skole for eksempel skulle etablere seg på Sandnes, vil elever som bor andre steder – for eksempel på Stokmarknes – fritt kunne velge å gå på den nye private skolen. Også statlige tilskudd for disse elvene vil da gå til den private skolen. Samtidig taper kommunen tilsvarene beløp.

I en slik utvikling kan Hadsel kommune risikere å spare seg til fant, samtidig som politikerne mister noe av kontrollen med skolevesenet i kommunen.

Forrige artikkelNye fartøy til Kystvakten, bygg og anlegg til Hæren og Luftforsvaret
Neste artikkelØker forsvarets operative evner i Nord-Norge