Hadsel kommune har i årevis hevdet at kommuneregnskaper og revisorrapporter kan unntas fra offentlighet; med grunngiving i blant annet såkalt utsatt offentlighet. Det viser seg i følge eksperter å være feil.

LederI følte Norges Kommunerevisorforbund finnes det ikke noe grunnlag i lovverket eller Offentlighetsloven for å unnta slike dokumenter fra offentlighet. Likevel har Hadsel kommune holdt både kommuneregnskap og revisorrapporter hemmelige.

Les mer: – Kommunale revisorrapporter skal være offentlige

Kommuneregnskap og revisorrapporter om kommuneregnskaper må anses som offentlig eie og må dermed gis umiddelbar offentlighet på det tidspunkt kommunen mottar eller sender slike dokumenter.

Det er tross alt innbyggernes skattepenger vi snakker om, og da blir det for dumt at en engere krets av byråkrater, politikere eller utvalg og utvalgsledere skal se eller saksbehandle dokumentene først. Det virker rimelig despotisk i et eller opplyst og gjennomsiktig samfunn i Norge.

Les også: Hadsel hemmeligholder revisjonsberetning

Det ser ut til å være en overdreven skrekk for å vise kortene sine i Hadsel kommune, og dette er ikke noe nytt. Hadsel har en lang og begredelig historie i hemmelighold. At maktpersoner i en kommune tilraner seg slike rettigheter er uakseptabelt.

Så vil Hadsel kommune og ekspertene i Norges kommunerevisorforbund være uenige om jussen. Det er likevel forstemmende å konstatere at Hadsel kommune hemmeligholder dokumenter som Riksrevisjonen på riktig vis offentliggjør på rikrig tidspunkt.

Det er vanskelig å forstå den store iver som hersker for hemmelighold i Hadsel. Vi kan ikke forstå annet enn at kommunen arbeider med nebb og klør for at egne innbyggere ikke skal få innsyn på et så tidlig tidspunkt som mulig. Utsettelser og hemmelighold er ikke i lovens ånd.

Hadsel kommunes vurderinger av innhold i dokumenter henger heller ikke på greip. Sist fikk vi avslag på innsyn i dokumenter som omfatter avvik ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes og revisorrapporter fra Deloitte. Tidligere har kommunen også holdt revisorrapproter for Hurtigrutens Hus hemmelige.

Vi kan ikke med beste vilje forstå annet at hele dokumenter unntas offentlighet for å unngå kritisk journalistikk. Det er IKKE sakenens innhold som kan unntas fra offentlighet, med mindre det er snakk om rikets sikkerhet. Det er sakens «personopplysninger» om kan unntas, som navn, fødselsdato, bosted og lignende. Fakta i offentlige dokumenter må alltid frigis, slik Hadsel kommune ser ut til å ha vanskelig å gjøre.

 

 

Forrige artikkel– Kommunale revisorrapporter skal være offentlige
Neste artikkelNorges kommunerevisorforbund