Fylkesmannen i Nordland har opphevet Hadsel kommunes reguleringsplanen for Brattåsen.

I følge vol.no (bak betalingsmur) lider kommunens vedtak om reguleringsplan for Brattåsen masseuttak av saksbehandlingsfeil.

«Fylkesmannen har gjennomgått saken og kommet til at kommunens vedtak om reguleringsplan lider av saksbehandlingsfeil. Hadsel kommunestyre vedtok den 21. april 2016 endringer av vesentlig betydning for reguleringsplanen uten at endringene var sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 12-10. Endringspunktene i kommunestyrets vedtak er heller ikke tilstrekkelig opplyst etter forvaltningsloven § 17, og heller ikke tilstrekkelig begrunnet etter forvaltningsloven §§ 24 og 25. Det foreligger også manglende høring av tilleggsutredninger gjennomført etter opprinnelig høring og offentlig ettersyn, og manglende høring av helsekonsekvensutredningen. Fylkesmannen anser det som sannsynlig at feilene kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41. Vedtaket om reguleringsplan for Brattåsen masseuttak oppheves etter dette som ugyldig.»

Det skriver Fylkesmannen i Nordland i sitt vedtak, som er behandlet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som settefylkesmann.

 

 

Forrige artikkelPolitiet pågrep promillekjører på Melbu
Neste artikkelSkylder på Melbo etter utvisninger