Hjem Nyheter Vannscooter får samme status som fritidsbåt
vannscooter kart raftsundet trollfjorden
Slik så forbudsområdene for vannscooter ut i 2016. Nå er de med enkelte unntak opphevet.

Vannscooter får samme status som fritidsbåt

Etter at vannscooterforskriften nå er opphevet, blir vannscootere å anse som fritidsbåter, med de samme plikter og friheter fritidsbåter. Det er imidlertid ikke fritt frem for all slags kjøring med vannscooter.

Vannscootere skal heretter kunne brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder. Dette er en følge av at vannscooterforskriften oppheves. Kommunene kan ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter.

Bruk av vannscooter kan medføre ulemper for blant annet naturmangfold og friluftsliv, avhengig av hvor det skjer. Det kan variere innen en kommune og mellom ulike deler av landet.

  • Kommunene har hjemmel i motorferdselloven til å fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscootere i vassdrag og innsjøer der det ikke allerede er forbudt.
  • Kommunene har i den sentrale fartsforskriften hjemmel til  å gi lokale forskrifter med fartsgrenser. Den sentrale fartsforskriften har også generelle krav om aktsomhet, sikkerhet og hensyn til badende.
  • Kommunene har hjemmel i havne- og farvannsloven til å begrense bruk av fartøy på sjøen av hensyn til friluftsliv, miljø, fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk
  • I enkelte verneområder er bruk av vannscooter forbudt gjennom verneforskriftene. Disse reguleringene blir videreført.

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for motorferdselloven.

Samferdselsdepartementet har ansvar for havne- og farvannsloven og den sentrale fartsforskriften.

KILDEPressemelding fra Klima- og miljødepartemenetet
Forrige artikkelLokalpolitiet bøtela fartsbøller
Neste artikkelKan vi stole på nye flyvninger fra Skagen