En syrisk far er i Vesterålen Tingrett dømt til fengsel i 60 dager og må betale erstatning på 20.000 kroner for å ha slått både barn og kone i sin egen familie. 

Tingretten har vurdert bevisene i saken mot den syriske familiefaren som bor i en kommune i Lofoten. Han skal ved gjentatte anledninger ha slått sin datter på overkroppen og i bakhodet. Volden skal ha skjedd over cirka et år og hadde karakter av disiplinering og avstraffelse. Barnefaren skal også ha slått sin kone på venstre side av ansiktet. Retten har ikke opplyst hvorfor straffesaken ble overført fra Lofoten til Vesterålen tingrett.

Den tiltalte syreren møtte i retten og erkjente delvis skyld etter tiltalebeslutningen. Ni vitner avga forklaring under rettsaken på Sortland. Flere av vitneforklaringene ble avgitt ved avspilling av dommeravhør.

Aktor mente at barnefaren burde dømmes til 90 dagers fengsel, hvorav 45 dager betinget med prøvetid på to år. Det var en bekymringsmelding fra skolen der jenta gikk som er bakgrunnen for anmeldelsen mot barnefaren. Senere fikk politiet også vite at barnefaren også hadde slått sin kone.

Retten har kommet til at barnefaren har slått barnet sitt ved flere anledninger. Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte jevnlig og varierende hyppighet har slått fornærmede med falt hånd på ulike steder på kroppen, og at slagene hadde karakter av disiplinering og avstraffelse.

Videre finner retten det bevist at slagene hadde ulik styrke, og at noen påførte fornærmede smerte. Volden har funnet sted i hjemmet når fornærmede ikke har oppførts et slik som tiltalte ønsket. Fornærmede ble som den eldste i søskenflokken tillagt ansvar i hjemmet, så som å passe søsken og hjelpe moren. Tiltalte har slått og kjeftet på fornærmede når disse opplysingene ikke har blitt tilfredsstillende utført.

Retten har også kommet til at tiltalte også har utøvet kroppskrenkelse mot sin kone. Årsaken var at kona hadde sendt penger til sin syke mor i Syria, samtidig familien hadde dårlig økonomi hjemme i Norge.

Av fengselsdommen på 60 dager gjøres 30 dager betinget, og med utsettelse på to år.

Forrige artikkelGang- og sykkelsti på Hadseløya kan bli mye billigere
Neste artikkelSommer-Melbu slo an med nye arrangementer