En maskinentreprenør har nå startet arbeidet med etablering av en ny gang- og sykkelsti langs skoleveien til Melbus skole.

Etter planene til Hadsel kommune skal skolegården være et område uten biltrafikk, mens tomta hvor Rødskolen står i dag skal bli trafikkområde for skolen.

Ettersom skolegården blir sikret og bilfri, skal skolegata åpnes for normal trafikk. Det vil si at bommene ikke skal brukes i skoletida når den nye skolen står ferdig.

Som en del av sikringen av skoleveien blir det opprettet en ny gang- og sykkelsti, på samme strekningen hvor det til nå har vært et smalt fortau. Den nye gang- og sykkelstien strekker seg fra Melbo hovedgård til den videregående skolen på Melbu.

 

Forrige artikkelBygger skoleportal for Melbu-ungene
Neste artikkelHadsel Sp skal jobbe for Hadselfjordtunellen