Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger har i en henvendelse til Hadsel bedt om fullt innsyn i samtlige saksdokumenter som gjelder ansettelse av ny brannsjef i kommunen.

Det går fram av Hadsel kommunes postjournal av 3. august 2015 som refererer til et brev fra Sivilombudsmannen til Hadsel kommune datert 29. juli 2015. Det er en av søkerne på stillingen som mener seg forbigått i prosessen rundt tilsetting av brannsjef i Hadsel kommune. Vedkommende har derfor klaget saken inn for Sivilombudsmannen for å få sin sak belyst.

8445melbu.no kjenner til at branninspektør Eirik Sletten i Hadsel kommune søkte på stillingen som brannsjef i Hadsel kommune. På tross av hans lange erfaring i brannvesenet og Hadsel kommune, valgte kommunen å ansette en 29 år gammel tidligere Hadselværing i stillingen.

8445melbu.no kjenner også til at branninspektør Eirik Sletten ikke var favoritt til stillingen som brannsjef blant det frivillige brannkorpset på Melbu. Dette skal blant annet være fordi mannskapene mente branninspektør Eirik Sletten gjennom sitt arbeid ikke hadde vist vilje til opprusting av brannberedskapen på Melbu. Om det er Eirik Sletten eller en annen søker som har klaget til Sivilombudsmannen, er uvisst.

Under en brann på Melbu tidligere i år, brant et hus og en garasje til grunnen i Parkveien på Melbu. Under slukkingen ble det påvist at det tekniske utstyret på brannbilen ikke fungerte tilfredsstillende. Dette kan etter sigende ha bidratt til at brannen ikke ble slukket. Det er imidlertid ikke dratt noen konklusjoner rundt dette spørsmålet i ettertid.

Den nytilsatte rådmannen i Hadsel kommune, som tiltrådte stillingen sin den 1. august, får dermed en kinkig ansettelsessak rett i fanget i sin nye jobb.

Tidligere i år gikk formannskapet ved blant annet Fremskrittspartiet, på en alvorlig politisk kjempesmell da flertallet endret syn og ansatte en tidligere forbigått fysioterapeut i en annen tilsettingssak i kommunen.

Forrige artikkelVesterålen krever Lofoten-priser i lufta
Neste artikkelKors med tak på vei til toppen av Melbu kirke