Sjøkabelen som frakter strøm fra Melbu til Lofoten ble 1. januar 2015 innlemmet i sentralnettet som Statnett har ansvaret for.

Ledningen strekker seg fra Hinnøya til Sortland via Melbu til Lofoten. Olje- og Energidepartementet vedtok 26.juni 2013 at Lofotringen skal innlemmes i sentralnettet, forutsatt at Statnett overtar eierskapet til nettanleggene.

Vedtaket ble begrunnet med en helhetlig vurdering. De siste årene har Lofotringen hatt flere strømbrudd, og de værmessige forholdene i området er krevende. Deler av nettet er gammelt og har kapasitetsproblemer.

Transaksjonsprosessen mellom Trollfjord Kraft, Lofotkraft og Statnett ble startet opp høsten 2013 og partene signerte i juni 2014 avtale om overdragelse av Lofotringen til Statnett.

Avtalen tilsa at Statnett i første omgang overtar ledningen fra Sortland til Kvitfossen, mens ledningen fra Kvitfossen til Kanstadbotn først overtas når Lofotkraft har ferdigstilt påbegynt ny ledning på strekningen – anslått til høsten 2016. Statnett eier selv strekningen fra Kanstadbotn til Sortland.

Med bakgrunn i forutsetningen for vedtak i juni 2013 og inngått avtale mellom partene har OED fattet en beslutning om at siste del av Lofotringen først inngår i sentralnettet når Statnett formelt overtar anleggene.

– Av de anleggsdeler som Statnett overtar fra 1.januar 2015 står Trollfjord Kraft som eier av kraftledning og kabel fra Sortland til Melbu, og Lofotkraft som eier fra Melbu til Kvitfossen, sier kommunikasjonssejf Berit Erdal i Statnett.

Sentralnettets utstrekning øker med denne transaksjonen fra 1.januar 2015 med cirka 100 kilometer. De siste 65 km fra Kvitfossen til Kanstadbotn avventes.

 

Forrige artikkelFølger utviklinga for mindre ras på Ånnstad
Neste artikkelKosmisk reise med show i Melbu samfunnshus