En ny generasjon Melbu-kvinner født mellom 1945 og 1964 får nå tilbud om mammografi.

Undersøkelsene skjer fra nå og fram til den 16. april. Undersøkelsene vil skje på en mammografibuss som står plassert mellom rådhus 1 og rådhus 1 på Sortland, skriver Hadsel kommune på sine nettsider.

77 prosent møtte opp
Forrige gang Hadsel-kvinner fikk tilbud om mammografi benyttet 77 prosent av tilbudet. Det betyr at 23 prosent av Hadsel-kvinnene ikke ble undersøkt med mammografi. På landsbasis var oppmøtet på om lag 76 prosent på landsbasis.

Svar etter 14 dager
Alle som deltar i mammografiprogrammet får svarbrev fra Kreftregisteret eller sitt brystdiagnostiske senter, de fleste i løpet av 14 dager etter undersøkelsen. Om lag 4 prosent av kvinnene som møter til mammografi, blir innkalt til grundigere undersøkelse. Dette vil finne sted ved Brystdiagnostisk senter på Nordlandssykehuset. Eventuell videre oppfølging vil normalt skje ved sykehuset.

22 prosent av tilfellene
Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. I 2011 fikk 3094 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1000 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium.

50 til 69 år
Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50 – 69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansene for mer skånsom behandling.

I mammografiprogrammet kvalitetssikres tilbudet ved at alle bilder tydes av to røntgenleger. Dersom brystkreft oppdages, er rutinemessig oppfølging sikret ved det brystdiagnostiske senteret.

Programmet er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Statens strålevern, Nasjonalt folkehelseinstitutt og helseforetakene. Målsettingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.

Forrige artikkelSvarte TV-skjermer på Melbu etter strømbrudd
Neste artikkelKlager på støy fra nyferga MF Tysfjord