I teorien kan Norway Seafoods i framtida få trålerkvotene sine tilbake til Melbu-anlegget, etter at Sjømatindustriutvalget la fram sin innstilling tirsdag.

For Melbu-anlegget til Norway Seafoods er det mest interessante forslaget fra Sjømatindustriutvalget at sjømatindustrien skal kunne eie fiskekvoter, i motsetning til i dag.

I prinsippet betyr det at Norway Seafoods på Melbu i teorien kan kjøpe kvoter for egen produksjon. Det er ikke mulig i dag, hvor de gjennom den såkalte leveringsplikten kun får tilbud om fisk fra Havfisk. Om andre byr høyere priser for fisken, kan Havfisk i prinsippet selge til hvem som helst.

Tidligere, da kvotene var på lokale hender, ble svært mye mer av fiskekvotene til Melbu-trålerne produsert lokalt på Melbu. Dette har vært et langvarig stridstema, fordi en stadig større del av Melbu-kvotene har blitt solgt til andre produsenter en Norway Seafoods på Melbu eller til utlandet.

Et sentralt punkt i forslaget fra Sjømatindustriutvalget er at fiskerne kan miste eneretten til å eie kvoter og fartøy. Lokalt frykter mange at dette kan skape usikkerhet i små lokalsamfunn, melder NRK.

Et sentralt punkt i Sjømatindustriutvalgets begrunnelse for sitt ønske om endringer er at lønnsomheten i næringa over lang tid har vært for svak. I følge Nord24 mener administrerende direktør Geir Ove Ystmark i FHL at det er et klart behov for endringer i næringen.

Også NHO erkjenner at det er behov for endringer. – Forslagene fra Sjømatindustriutvalget peker i riktig retning. Dette kan være med å øke konkurransekraften til næringen, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund i en pressemelding.

Nettstedet Intrafish har snakket med Norsk nærings- og nytelsesmiddelforbund (NNN), som organiserer de fleste ansatte ved Norway Seafoods på Melbu. De mener at flere av forslagene må utredes nærmere, men sier at Sjømatutvalgets rapport har mange gode anbefalinger. NNN opplyser til nettavisen at rapporten fra Sjømatindustriutvalget viser til endringer som kan åpne for nye muligheter for fiskeindustrien. NNN forlanger imidlertid at det blir norsk eierskap og bearbeiding i Norge.

Forrige artikkelMange kanselleringer over Hadselfjorden
Neste artikkel70 filetarbeidere er nå permitterte til neste år