De nye og flotte gatelyktene i Melbu-alleen er mange steder montert 20 til 30 centimeter for høyt. Det blir neppe rettet opp.

Det er Jan Petter Olsen på Melbu som gjør oss oppmerksom på forholdet. Han har undersøkt med leverandøren VikØrsta. Der har han fått opplyst at betongfundamentene skal være jevnt med terrenget.

Mange steder vises betongen over bakken. Noen steder lengre nord i alleen sees ikke dette, ettersom betongen er dekket av gress. Det er uklart om kommunen kommer til å rette feilen, men det vil å så fall bli en kostbar og tidkrevende jobb.

Forrige artikkelRiarhaugen: Ny gang- og sykkelsti snart ferdig
Neste artikkelSkolegata: Plass til gående, syklende og biler