Av Wenche Cumming, leder for Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe

I denne uka starter Vesterålen skreifestival på Myre i Øksnes – torskekommune nr. 1 i Norge. Festivalen er en hyllest til, og ei markering av den ressursen som i flere hundre år har vært grunnmuren, direkte og indirekte, for all næringsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja, – her kan en virkelig snakke om ilandføring og ringvirkninger – hele regionen er et resultat av fiskerienes ringvirkninger. Ingen oljeaktivitet kan konkurrere med dette!

Wenche Cumming lovese folkeaksjon
Wenche Cumming, leder i Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe

Skreifestivalen har bare vokst og vokst, og tar hvert år opp forskjellige tema. Årets tema er: Økt lokal verdiskapning av skrei – utnyttelse av lokalt restråstoff. Her har det skjedd ei formidabel utvikling på få år. I dag kan vi nyttiggjøre oss fisken i så stor grad at det ikke blir noe igjen til å kaste, sier festivalgeneral Arne Antonsen. Eller som tittelen på et av foredragene sier: Marint restråstoff: fra tull til gull! Og det er ikke bare hvitfisken som utnyttes maksimalt og gir god fortjeneste – havbruksnæringa gjør det samme. Det som før gikk på havet utgjør nå råstoff for dyrefor, mat, medisiner, kosttilskudd og kosmetikk, for å nevne noe. Dette skaper nye arbeidsplasser for ufaglærte så vel som forskere – og hele skalaen av yrker som trengs for utvikling, produksjon og markedsføring. Bedriftene oppfordrer lokale ungdommer å ta fagutdanning og komme tilbake til heimkommunen – det er bruk for dere. Verden vil trenge dobbelt så mye mat i framtida – og en stor del av den maten vil måtte komme fra havet.

Vi har altså ei fiskerinæring som utnytter råstoffet på en helt annen måte enn tidligere og tjener penger på det. Ei næring som er i full utvikling, som ser framover og ser uante muligheter.

Lofoten, Vesterålen og Senja sitter på en av verdens største og viktigste matressurser – og det er vi som har ansvaret for å forvalte disse ressursene på vegne av jordas befolkning. I et sånt perspektiv har vi som nasjon ikke lov til å ta den store risikoen det er å starte petroleumsaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Da må vi få nesen opp av pengebingen og ta det store ansvaret vi har. Verden trenger mer mat og mindre olje!

Lykke til med Skreifestivalen!

Forrige artikkelBil kjørte av veien ved Risøyhamn
Neste artikkelStenger E10 på grunn av glatte veier