I høst vil næringsinteresser på Røst i Lofoten få muligheten til å markedsføre både tang og tare i utlandet.

Linda Helén Haukland, fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune, har bevilget 200 000 kroner for å legge veien åpen i det italienske markedet. Norwegian Seaweed Association får dermed en etterlengtet sjanse til å presentere tang og tare som delikatesser på Arena Querini-arrangementet i Italia.

Invitasjonen fra Arena Querini, som skal finne sted i Venezia i oktober 2023, har som mål å vise frem kulturen og næringen knyttet til kyst- og havområder. Arrangementet startet opp som en kulturbegivenhet med Querini-operaen i Venezia som sentral aktør.

Næringsmiljøet på Røst har videreutviklet konseptet og etablert Arena Querini, som også vil sette fokus på den norske sjømatnæringen. Dette eksemplet illustrerer på en god måte samspillet mellom kultur og næring, ifølge en pressemelding fra Linda Helén Haukland.00

Knyttes sammen

I tilknytning til dette arrangementet vil Norwegian Seafood Council arrangere en begivenhet i Mestre dagen før operaen, der over 100 sentrale aktører i den italienske tørrfisknæringen er invitert. I tillegg vil Destination Lofoten arrangere et arrangement i Milano dagen før operaen, med fokus på reiseliv, der 34 reiselivsaktører fra Lofoten deltar.

Matkultur og markedsføring

Sjømatarenaen vil utforske matkultur, markedsføring av norsk sjømat, samt kulturell utveksling. Tareprodusentene vil spesielt fremheve kombinasjonen av tare med tørrfisk og laks, i tillegg til markedsføringen av tareprodukter.

Haukland fremhever de betydelige forventede resultatene fra de ulike arrangementene og den sterke deltakelsen fra italienske næringsinteresser, og uttrykker tillit til den positive innvirkningen påvirking av det italienske markedet kan få.

Forrige artikkelStenger veien mot Sigerfjorden
Neste artikkelReagerer på nesten fem cm stor kjempeveps