Fylkesrådet i Nordland har bevilget 1,3 millioner kroner til Meieriet kultursenter på Leknes. Den totale bevilgningen har dermed krøpet opp til 4,3 millioner kroner til senteret. Det er gitt en lovnad om støtte på inntil 6 millioner innen denne tilskuddsordningen.

– Kulturhus er av stor betydning for Nordlands befolkning. De er samlingssted og arena for skapende virksomhet, og bidrar til økt bolyst og trivsel, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø (KrF).

Færre midler

Noresjø er ellers noe bekymret for den videre finansieringen av prioriterte  kulturhus i Nordland.

– I 2017 vil det være vesentlig mindre midler til fordeling, da tilskuddet fra staten i forslag til statsbudsjett foreslår å redusere midlene til kulturbygg ytterligere og den fylkeskommunale budsjettposten er kraftig redusert. Fylkeskommunen er avhengig av størrelsen på statlige spillemidler for å sikre god framdrift i bevilgningene til de prioriterte prosjektene, sier fylkesråden.

Forrige artikkel21 av 37 landanlegg brøt akva-tillatelsene
Neste artikkelPolitikerne plasserer DAB-sender på Skomvær fyr