Regjeringen bør ha en offensiv posisjon i forhandlingene om den nye naturavtalen til høsten. Det slår fylkestinget i Nordland fast i en uttalelse. 

I oktober skal FNs nye naturavtale forhandles og vedtas. Dette kan bli den viktigste globale avtalen i vår levetid, sier fylkestinget i sin uttalelse.

«Naturavtalen er mer enn bare global politikk – den er også lokalpolitikk. Kommune-Norge er både avhengige av sin egen natur, og at andre land tar vare på sin natur. En ambisiøs naturavtale er derfor viktig for en god framtid i Nordland,» heter det i uttalelsen.

– Det er oppløftende at et bredt flertall på fylkestinget ser viktigheten av å inngå en «parisavtale» for naturen. En sunn og levedyktig natur bidrar til klimatilpasning, matsikkerhet, trygg transport, bolyst og muligheter i distriktene, og er en forutsetning for levedyktige næringer på land og til havs. Pandemien har også bevist hvor viktig nærnaturen er som folkehelseverktøy for alle her i Nordland, sier Håkon Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne, som tok initiativ til uttalelsen.

Naturvern er god økonomi

Å bevare og gjenopprette natur er også økonomisk gunstig, ifølge Møller.

– Hvis vi skulle betalt for det naturen gjør for oss, som å hindre flom og rense, ville det kostet oss mer enn 125 billioner dollar i året. Det tilsvarer 125 ganger oljefondet hvert eneste år. I tillegg er intakt natur den mest effektive måten å hindre nye pandemier på.

Naturavtalen skal vedtas i forbindelse med FNs biomangfoldkonferanse 11.-24. oktober.

Forrige artikkelFerga Melbu – Fiskebøl
Neste artikkelMå betale 40.000 til statskassen