Det som i sin tid ble kaldt ”Hadseløens Arbeiderforening” ble opprettet i 1896. Foreningen ble nærmest sett på som et teselskap til å begynne med, i følge en gammel sekssiders usignert Melbu-brosjyre vi har kommet over.

Det var rett og slett en velforening med følgende formål: ”å bidra til medlemmenes borgerlige opplysning, dannelse og økonomiske velvære”. Foreningen var med andre ord et hyggelig tilfluktssted og lang fra noen klasseforening for arbeiderne.

I følge historiske beretninger sto lokalet ferdig tre år etter at foreningen ble stiftet. Medlemmene kom fra alle sosiale lag, men underlig nok var representantene fra arbeiderklassen i fåtall. Etter hvert som klassekampen og politisk strid utviklet seg, heter det at foreningen etter hvert ble ”infisert” av politikk – og gikk derfor raskt i oppløsning.

I 1903 ble ”Melbo socialdemokratiske arbeiderforening” stiftet, og tok lokalet i bruk, men det var fortsatt den opprinnelige arbeiderforeningen som eide forsamlingslokalet.

Arbeideren fungerte også tidvis som politisk forum, teater, dansesal og gudshus. I følge sigende har mange berømte nordmenn og verdenskjente kunstnere entret lokalets talerstol og scene.

Lokalet ble over tid forsømt når det gjelder vedlikehold. Senere gikk lokalet over på private hender, til Bendiksen-familien, som senere drev det videre som kinosal. Det var blant annet her Per ”Pelle” Bendiksen drev en av sine første næringsvirksomheter.

Etter vel 50 år i privat eie og mange år med forfall tok Melbus befolkning saken i egne hender, og på Melbu-vis, gjennom å restaurere hele bygningen gjennom dugnadsinnsats.

I dag er det Arbeidernes støtteforening, stiftet 18. mars 1998 på Melbu, som har ansvaret for innsamling av midler til oppussing og vedlikehold av bygningen. I 2013 ble det gamle kiosklokalet ved Arbeideren revet og erstattet med en lagerbygning – i noenlunde samme bygningsstil som lokalet ellers – for Arbeiderens ulike arrangementer – som konserter, loppemarked og andre arrangementer. Arbeiderens støtteforening er registrert i Frivillighetsregisteret, slik at de som ønsker kan støtte foreningen gjennom Norsk Tipping.

Foto: Fra 17. maitale i 1917 (ukjent fotograf)

 

Forrige artikkelTilbakeføres til gammel prakt
Neste artikkelNeptun sildoljefabrikk