Det finnes ingen skriftlig leieavtale mellom Hurtigrutens Hus og Museum Nord. Det kan ende i oppsigelse av leieforholdet for Hurtigrutemuseet.

Det går fram av et notat ført i pennen av konstituert leder for Hurtigrutens Hus, Ketil Johnsen, basert på et møte med Museum Nord den 31. mai 2017. Notatet har vært holdt hemmelig av både Hurtigrutens Hus og Museum Nord, inntil Fylkesmannen i Nordland den 21. august 2017 påla Museum Nord å offentliggjøre dokumentet.

Til stede på det aktuelle møtet var Britt Solvik og Ketil Johnsen fra Hurtigrutens Hus. Fra Museum Nord deltok direktør Geir Are Johansen og Brynjar Pettersen.

På møtet orienterte Britt Solvik om bakgrunnen for at Hurtigrutens Hus ønsket å inngå en ny avtale med Museum Nord, som leier lokaler av Hurtigrutens Hus til Hurtigrutemuseet.

Notatet fra Ketil Johnsen viser at leieprisen for lokalene til Hurtigrutemuseet ikke har vært justert siden 1998. En ny leieavtale som antas inngått i 2013 er det ingen av partene som kan finne i signert stand. I følge referatet fra Ketil Johnsen anså møtet likevel den usignerte avtalen som gjeldende ettersom Hurtigrutens Hus og Museum Nord har behandlet leieavtalen i sine respektive styrer.

– Fra foretakets side ble det gjort klart at man måtte se på en ny avtale med oppdaterte leiepriser i forhold til markedspris fra inneværende år. Alternativet var å si opp dagens avtale, som har en oppsigelsestid på to år.

– Museet på sin side ga uttrykk for at de ikke per i dag var økonomisk rustet for en økning, og at man derfor har forholdt seg til dagens avtale.

Referatet forteller at begge parter var enige om at man må gjøre noe i forhold til dagens avtale, og det ble enighet om at Museum Nord skulle se på hvordan man kan imøtekomme foretakets ønske om reforhandling.

– Museum Nord venter på en avklaring fra staten i forhold til siste del av finansieringen for å sette i gang byggingen av vernebygg, heter det i referatet, som her omhandler vernebygget til Finnmarken, som minst vil koste 150 millioner kroner og hvor Hadsel kommune skal bruke 53 millioner kroner.

Det er enighet om at det holdes tett kontakt i tiden videre og at man møtes igjen etter sommeren for en statusoppdatering, heter det i det tidligere hemmeligholdte referatet.

Forrige artikkelMuseumssjef hemmeligholdt en ubehagelig sannhet
Neste artikkelArbeiderpartiet sliter i Lofoten og Vesterålen