Widerøe’s flyveselskap har funnet Vesterålen som destinasjon for lett i forhold til Lofoten. Derfor blir det foreløpig ikke helårig direkterute fra Vesterålen til Oslo. Det må regionen jobbe hardt for å rette på.

I Widerøes kommende storsatsing på direkteflyvinger til hovedstaden er Stokmarknes lufthavn i Hadsel kommune avspist med tre ukentlige avganger i en periode på syv uker. Og det er mens skoleungene har sommerferie. Det betyr at Widerøe foreløpig mer eller mindre bare satser på at vesterålingene skal reise fram og tilbake mellom Skagen og Oslo. Turistene ellers har foreløpig ikke stor betydning for flyveselskapet. Det står i skarp kontrast til satsingen i Lofoten.

For vesterålinger flest er det selvfølgelig skuffende at storsatsingen på årsbasis foreløpig må skje fra Svolvær lufthavn i Lofoten. Utenom de syv ukene må vesterålingene krysse Hadselfjorden med Melbu-ferga for å nå den lukrative direkteruta. Det er nå bedre enn ingen ting, men langt fra godt nok.

Samtidig vet alle at Lofoten over lang tid har satset kraftig på turisme. Vesterålen har på tross av godt regionalt samarbeid puslet med helt andre og i turistsammeneheng tildels unyttige affærer, bortsett fra et ikke ennå veldig viktig sekretariat i Vesterålen Reiseliv.

Regionen har mye å tilby turister både fra fjern og nær. Likevel har Vesterålen inntatt en rolle innen reiseliv som er regionen uverdig. Resultatet er at det kommer færre turister til Vesterålen som destinasjon enn det potensialet tilsier.

Vi mener at Widerøes foreløpige nedprioritering av Vesterålen har med holdninger å gjøre, politiske holdninger. Politikerne i Vesterålen ser kanskje potensialet innen turisme når det kommer til taler blant venner. Like raskt slår de like raskt hånden av konkrete planer innen turisme i lokalsamfunnene. De elsker å strø rundt seg med fine ord om turisme, men når det kommer til realiteter svikter det. Derfor mener vi at noe av ansvaret må legges på kommunepolitikere etter at Vesterålen nå er avspist med kun syv ukers direkterute til Oslo.

I praksis betyr den beskjedne satsingen på Stokmarknes lufthavn Skagen i noen skarve sommeruker at Widerøe vil stjele passasjertrafikk fra Evenes. Det vil kunne svekke tilbudene på Evenes, hvor SAS allerede har redusert antall avganger.

Stokmarknes lufthavns vertskommune, Hadsel, er dessverre den hviteste flekken på Vesterålens turistkart. Likevel klarer kommunens politikere, på begge sider av den politiske rød-blå streken, å si nei takk til spennende turistprosjekter.

Foruten kysthotellet på Børøya og hotellet på Melbu har kommunen fint lite å by på innen turisme i dag. Årsaken er at natur ikke skaper turisme av seg selv. Det må derfor komme nye og spennende turisttilbud som er mer enn ren overnatting. Naturbaserte aktiviteter og opplevelser er viktige stikkord.

Slik det er nå kan enhver se at det at det ikke gjøres nok for å lage en turistnæring som virkelig monner. Ettersom viljen til å ta nye områder i bruk  er liten, må potensielle gründere gå andre steder med ideene sine. Som til Lofoten. For å snu dette må politikerne tørre å satse.

Kanskje er det på tide at hadselværingene også innrømmer at store deler av kommunen geografisk, ikke administrativt, ligger i Lofoten. Det betyr at det i utgangspunktet bare er å ta på lofotlua, endre fokus og satse friskt på turisme. Og man behøver ikke å vente på de store prosjektene. For de kommer ikke av seg selv. Sats heller på de små bedriftene som med enkle konsepter sysselsetter både seg selv og andre ressurser lokalt.

Forrige artikkelRystende skjenkevedtak tvang de folkevalgte på retrett
Neste artikkelKronikk: Skogplanting som klimatiltak