Enhver mistenkt, siktet eller tiltalt er uskyldig inntil det foreligger en rettskraftig dom. Det glemte politiet og Sortland kommune i sin saksbehandling rundt fornyelsen av en skjenkebevilling i Blåbyen.

Den mye omtalte skjenkesaken i Sortland kommune tok nylig en ny vending. Først fikk utestedet avslag på skjenkesøknaden. Så snudde Sortlands folkevalgte brått og innvilget skjenkeløyvet. Da hadde skjenkestedet allerede måtte stenge i flere dager, med tapt omsetning, før kommunen snudde og ga tillatelse til skjenking igjen.

Voldsdom
Den bakenforliggende årsaken til at både Sortland kommune og Midtre Hålogaland politidistrikt ville stoppe skjenkingen på utestedet, er en relativt fersk voldsdom mot innehaveren av skjenkestedet. Innehavere skal som kjent ha plettfri vandel for å kunne inneha en skjenkebevilling.

Vesterålen tingrett
I følge den enstemmige dommen som ble avsagt i Vesterålen tingrett den 21. april 2016 ble innehaveren av utestedet dømt til fengsel i fire måneder for brudd på straffelovens paragraf 229, første straffealternativ.

Brudd i nesen
I følge tiltalebeslutningen far Politimesteren i Nordland skal den dømte bevillingsinnehaveren «skadet en annen på legemet». I følge den samme dommen skal innehaveren ha slått en person i tinningen i forbindelse med et møte på utestedet. Den dømte skal også ha slått den voldsutsatte i ansiktet slik at han ble påført brudd i nesen.

Påstand om underslag
Mannen ble i Vesterålen tingrett dømt for vold mot sin egen ansatt. Det skal ha skjedd i forbindelse med påstander om at den ansatte skal ha gjort uregistrert salg i tiltaltes bedrift, og dermed gjort underslag.

Uskyldig
Bedriftseieren sa i Vesterålen tingrett at han ikke anså seg som skyldig etter tiltakebeslutningen. Hans forsvarsadvokat la også i retten ned påstand om frifinnelse.

Innhenting av opplysninger
I forbindelse med søknad og fornyelse av skjenkebevillinger er det faste rutiner for innhenting av opplysninger omkring søkeren. I slike saker er det obligatorisk at kommunen innhenter opplysninger fra blant annet politiet. Etter det vi forstår har Midtre Hålogaland politidistrikt gitt opplysninger til Sortland kommune om at bevillingssøkeren hadde blitt dømt for vold i tingretten.

Politiet er taus
Midtre Hålogaland politidistrikt bekreftet fredag morgen at de har mottatt vår henvendelse i saken, men har så langt ikke vært villig til å kommentere sammenhengen mellom voldsdommen og deres uttalelse om skjenkebevillingen til Sortland kommune.

Opplysningene fra politiet er noe av bakgrunnen for at Sortland kommune ikke ville fornye skjenkebevillingen til den dømte sortlendingen.

Dommen er ikke rettskraftig
I følge førstekonsulent Lene Grønbeck ved Vesterålen tingrett på Sortland er voldsdommen mot bedriftseieren anket og er til behandling i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø. Faktum er med andre ord at dommen fra Vesterålen tingrett ikke er rettskraftig.

Dom eller frifinnelse
En ny behandling i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø kan få to utfall: Dom eller frifinnelse. Dersom innehaveren av skjenkebevillingen på Sortland blir dømt for vold på nytt, har han et framtidig problem knyttet til skjenkebevillingen. Blir han frikjent, som han hevder at han er, kan han heller ikke nektes skjenkebevilling i framtiden.

Feil grunnlag
Utfordringen for Sortland kommune er at de ikke kan bruke en dom som ikke er rettskraftig i sin saksbehandling. Og det er etter det vi forstår denne opplysningen Sortland kommune etter hvert har blitt klar over. Etter at de til å begynne med ikke sjekket om det faktisk var snakk om en rettskraftig dom.

Ordføreren kan ikke kommentere
Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, sier til Nettavisen LoVe24.no at saken er underlagt taushetsplikt slik at det ikke er anledning for henne til å kommentere innholdet i saken.

– Jeg kan kun si at klagen ble tatt til følge og Baren første får skjenkebevilling, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo til Nettavisen LoVe24.no.

Advokat Ola Øraker har bistått sortlendingen i forbindelse med saksbehandlingen i Sortland kommune. Advokaten har så langt ikke svar på vår forespørsel om kommentarer til saken.

Forrige artikkelNy personalsak i nok et kommunalt foretak i Hadsel
Neste artikkelVesterålen veid og funnet for lett av Widerøes flyveselskap