– I asylsaken oppga Bushro Said Jama uriktig informasjon på flere vesentlige punkter, noe som gjorde at hun fikk tillatelse til å oppholde seg i Norge på falskt grunnlag.

Det sier områdeleder Nina Ø. Skaugvolldal i en kommentar til reaksjonene mot å returnere Bushro Said Jama fra Stokmarknes tilbake til Somalia.

– Vi har forståelse for at hun synes det er utfordrende å få oppholdstillatelsen tilbakekalt nå, men i vårt arbeid er vi avhengig av å ha tillit til de opplysningene søkerne oppgir idet vi har liten mulighet til å etterprøve disse opplysningene. Å bryte denne tilliten ved å oppgi uriktig informasjon ødelegger dette tillitsbaserte systemet. Personer som ikke har behov for beskyttelse skal ikke få opphold i Norge gjennom å gi opplysninger som ikke stemmer, sier områdeleder Nina Ø. Skaugvolldal til LoVe24.no.

I følge UDI ble Jama i utgangspunktet innvilget oppholdstillatelse 25.03.2011. Det ble lagt til grunn hun kom fra landsbyen Eybutey i Nedre Shabelle i Sør-Somalia. Det ble videre lagt til grunn at hun risikerte forfølgelse fra al-Shabaab ved retur til hjemstedet. I etterkant har det kommet frem nye opplysninger som ville hatt vesentlig betydning for det opprinnelige vedtaket, heter der fra UDI:

– Jama har oppgitt at hun snakker slik som det er vanlig å snakke i landsbyen hun har hevdet å komme fra. En språkanalyse har vist at dette ikke stemmer, men derimot at hun snakker darood / sentralsomalisk.

– På hennes Facebook-profil er Garowe i Nugaal (Puntland) oppgitt som hennes hjemsted. Innlegg, bilder og nettverk på profilen viser sterk tilknytning til Puntland. På profilen vises det ingen tilknytning til det hun har oppgitt som hjemsted til UDI.

– Politiet har gjort et søk i valutaregisteret. Dette viser at hun har et omfattende nettverk i Nord-Somalia, noe som ikke stemmer med det hun selv har oppgitt i asylsaken.

– Vi mener at disse momentene svekker troverdigheten rundt hvor hun kommer fra. Bostedet var av vesentlig betydning for at hun fikk innvilget oppholdstillatelse, og denne ville ikke blitt innvilget dersom oppgitt bosted var Puntland, sier områdeleder Nina Ø. Skaugvolldal i UDI til LoVe24.no.

Forrige artikkelDet er noe som skurrer i UDIs påstander
Neste artikkelLO-kongressen vil vedta konsekvensutredning av LoVeSe